Aanbevolen, 2020

Editor'S Choice

Definitie Kenmerken van het humanisme

Het humanisme is een ethische, culturele, filosofische en artistieke opstelling die in de vijftiende eeuw in Europa naar voren kwam, waarbij het belang van de mens zelf als een bron van waarde-vorming wordt benadrukt.

Humanisme wordt gezien als een progressieve visie die in strijd is met het supernaturalisme (geloof in het bestaan ​​en de deelname van bovennatuurlijke entiteiten aan wereldse gebeurtenissen). Gegeven dat de humanistische stroming begon tijdens de Renaissance, droeg het bij tot de achteruitgang van de invloed van de kerk in die tijd.

Met antropocentrische grondslagen bood de humanistische filosofie nieuwe vormen van reflectie over verschillende aspecten van het leven en al snel manifestaties in de kunst, literatuur en filosofie.

Ken de belangrijkste kenmerken van het humanisme:

1. Waardeert rationalisme

Humanisten geloven dat alleen wetenschappelijk bewijs een concept acceptabel en accuraat maakt. Volgens de huidige reden zijn speculatie en de wetenschappelijke methode gereedschappen die perfect in staat zijn tot het verkrijgen van bevredigende antwoorden over de wereld, zonder de noodzaak om toevlucht te nemen tot het bovennatuurlijke.

2. Het baseert ethiek en moraal op menselijke waarden

Het humanisme stelt dat waarden zoals liefde, respect en eerlijkheid moeten worden ontwikkeld door individuele en wereldse ervaringen. Dus de humanistische stroming verwerpt het idee dat externe krachten de moraliteit van menselijke daden moeten dicteren, en ook elk religieus concept over dit onderwerp moeten negeren.

Voor humanisten is het noodzakelijk om de gemeenschappelijke verlangens en behoeften onder mensen te observeren en om door rede en sociale dynamiek waarden, overtuigingen en morele normen te evolueren als een manier om geluk, vrijheid en vooruitgang te bereiken.

3. Geeft de totale verantwoordelijkheid aan de mens

Gezien het feit dat het humanisme de invloed van bovennatuurlijke wezens op menselijke relaties negeert, schrijft de filosofische stroom de volledige verantwoordelijkheid van hun daden toe aan mensen.

Voor humanisten heeft de mens controle over alle aspecten van het leven en heeft hij de kracht en kennis om elk probleem op te lossen. Dus elke crisis die zich ontwikkelt is je volledige verantwoordelijkheid.

4. waardeert het contrast van ideeën en overtuigingen

Humanisten erkennen de voordelen van het nemen van uiteenlopende opvattingen als een manier om te evolueren als een samenleving. Met betrekking tot religie worden humanisten geclassificeerd als "niet-theïsten", aangezien hun aanhangers vaak atheïsten, agnosten of zelfs deïsten zijn.

5. Streeft naar persoonlijke voldoening

Het humanisme streeft naar de persoonlijke vervulling van alle menselijke wezens. De afwezigheid van geloof in bovennatuurlijke krachten of in het hiernamaals betekent dat er maar één leven geleefd kan worden. Dus, het heden moet worden gewaardeerd en elke wens of droom moet zo snel mogelijk worden nagestreefd.

6. Ontbreken van dogma's

Het aannemen van zekerheden of absolute waarheden is onverenigbaar met het humanisme. Gezien het feit dat de focus altijd de mens is, maken de pluraliteit van meningen die toegevoegd worden aan de natuurlijke transformaties in de samenleving, de humanisten altijd open voor vragen en de herziening van hun leefregels.

7. Ontwikkeling van nieuwe technieken en artistieke interesses

Op het gebied van de kunsten heeft het humanisme een transformatie in de interesses en inspiraties van kunstenaars op gang gebracht. De sculpturen en schilderijen vertoonden nu zeer hoge mate van detail in gezichtsuitdrukkingen en menselijke proporties. Bovendien ontwikkelden schilders tijdens de Renaissance de technieken van lineair perspectief en verdwijnpunt.

Deel Tweet Tweet

Michelangelo's renaissancebeeldhouwwerk van Mozes, waarin men de nadruk legt op de details van het menselijk lichaam, een opvallend kenmerk van humanistische kunst.

Voornaamste namen en werken van het humanisme

Het humanisme had grote invloed op alle takken van de kunst, en diende als inspiratie voor enkele van 's werelds meest bekende werken. Bekijk hieronder de belangrijkste humanistische kunstenaars uit de renaissanceperiode, gevolgd door enkele van zijn werken:

literatuur

 • Francesco Petrarca: Songbook and the Triumph, My Secret Book and Itinerary for the Holy Land
 • Dante Alighieri: The Divine Comedy, Monarchy and The Conviviality
 • Giovanni Boccaccio: Decameron en O Filocolo
 • Michel de Montaigne: Essays
 • Thomas More: Utopia, The Agony of Christ and Epitaph

schilderij

 • Leonardo da Vinci: Het laatste avondmaal, Mona Lisa en de man van Vitruvius
 • Michelangelo: The Creation of Adam, Sistine Chapel Ceiling and Last Judgment
 • Raphael Sanzio: School van Athene, Sixtijnse Madonna en Transfiguratie
 • Sandro Botticelli: The Birth of Venus, The Adoration of the Magi and the Spring

beeldhouwkunst

 • Michelangelo: La Pieta, Moses and Madonna of Bruges
 • Donatello: heilige Marcus, profeet en David

Populaire Categorieën

Top