Aanbevolen, 2020

Editor'S Choice

Definitie Retorische figuren

Wat zijn retorische cijfers:

Retorische figuren, ook bekend als taalfiguren, zijn linguïstische bronnen die helpen om een ​​figuratieve en expressieve betekenis van de uitgezonden boodschap te creëren.

Retorische figuren worden vaak zowel in de omgangstaal als in literaire teksten gebruikt. In feite is dit hulpmiddel zeer nuttig in de literatuur, omdat het verantwoordelijk is voor hulp bij de esthetische en creatieve constructie van het werk.

Etymologisch is het woord "retoriek" afgeleid van de Griekse retoriek, wat terecht "de kunst van het spreken" betekent. Het werd in het oude Griekenland gebruikt om te verwijzen naar de manier waarop ideeën werden overgedragen, op basis van overtuiging en duidelijkheid.

Meer informatie over de betekenis van retorica.

De retoriekfiguren zijn onder te verdelen in drie categorieën: figuren van woorden, denkbeelden en bouwfiguren . Sommige auteurs beschouwen nog steeds een vierde categorie: geluidsfragmenten .

Words Figures

 • Catacrese: gebruik van een woord in de zin van figuratie omdat er geen goede term is.
 • Metafoor: legt een relatie van overeenkomst vast wanneer een term wordt gebruikt met een andere betekenis dan gebruikelijk.
 • Vergelijking: vergelijkbaar met metafoor is vergelijking een spraakcommentaar die wordt gebruikt om een ​​soortgelijk kenmerk tussen twee of meer elementen te beschrijven
 • Metonymie: logische vervanging van een woord voor een ander soortgelijk.
 • Onomatopee: imitatie van een geluid.
 • Periphrasis: gebruik van een woord of uitdrukking om iets of iemand aan te wijzen.
 • Synesthesie: een mengeling van verschillende zintuiglijke indrukken.

Denkfiguren

 • Antithese: woorden met tegengestelde betekenissen.
 • Paradox: verwijst naar twee tegenstrijdige ideeën in een enkele zin of gedachte.
 • Euphemism: bedoeling om een ​​feit of een houding te verzachten.
 • Hyperbool: opzettelijke overdrijving.
 • Ironie: tegengestelde verklaring van wat je denkt.
 • Prosopopeia of personificatie: toewijzing van de juiste predikaten van levende wezens aan niet-levende wezens.

Bouw cijfers

 • Alliteratie: herhaling van een bepaald geluid in verzen of zinsneden.
 • Anacoluto: verandering van de normale constructie van de zin.
 • Anaphora: opzettelijke herhaling van een woord of uitdrukking om de betekenis te versterken.
 • Ellips: weglating van een term die gemakkelijk kan worden geïdentificeerd.
 • Pleonasm: herhaling van een term, redundantie.
 • Polissíndeto: herhaling van de samenhang tussen de termen van de zin.
 • Zeugma: weglating van een reeds eerder uitgesproken term.

Zie ook: de betekenis van taalfiguren.

Populaire Categorieën

Top