Aanbevolen, 2020

Editor'S Choice

Definitie 5 Kenmerken van een anarchistische persoon

Een anarchistische persoon verdedigt en volgt de principes van het anarchisme, wat een politiek systeem is dat zich verzet tegen elke vorm van dominantie of autoritarisme.

Anarchisten zijn niet tegen de sociale organisatie, maar ze zijn het er niet mee eens dat het wordt opgelegd of dat het de dominantie van de ene groep boven de andere voedt.

Sommige beroemde anarchisten in de geschiedenis zijn William Godwin, Gerard Winstanley, Max Stirner, Pierre-Joseph Proudhon, Michael Bakunin en Peter Kropotkin.

Bekijk 5 kenmerken van een anarchistische persoon:

1. Verdedigt vrijheid

Deel Tweet Tweet

Een anarchistische persoon verdedigt vrijheid, maar dat betekent niet dat het voorstander is van een onverantwoordelijke vrijheid waar iedereen doet wat hij wil en op het moment dat hij wil.

Anarchisten stellen dat de vrijheid van het individu niet ondergeschikt is aan iets of iemand.

Het anarchistische concept van vrijheid omvat ook de vrijheid van consumptie, omdat voor anarchisten de fundamentele productiemiddelen gemeenschappelijk bezit moeten zijn en niet slechts een bevoorrechte minderheid.

2. Het is tegen elke vorm van heerschappij of autoriteit

Deel Tweet Tweet

De opgelegde dominantie, van welke aard ook, is een praktijk die in strijd is met de anarchistische concepten.

Anarchisten geloven dat individuen zich efficiënt kunnen organiseren zonder op enigerlei wijze te worden gecontroleerd.

Volgens de voorschriften van de anarchisten, is wat bepalend is voor de gezelligheid tussen de mensen de wil en de reden van elk van hen.

3. is van mening dat de staat moet worden afgeschaft

Deel Tweet Tweet

Juist omdat ze tegen elke vorm van overheersing, autoriteit of hiërarchie zijn, zijn anarchisten tegen de macht van de staat en verdedigen het einde van de staat.

Dit betekent niet dat een anarchistische persoon een apologeet is voor de aandoening. In feite pleiten de anarchisten voor het creëren van instellingen die worden gevormd door vrije overeenstemming tussen burgers.

Voor hen, zonder de onderdrukking van het autoritarisme, zouden de resultaten van de inspanningen van de burgers de samenleving broederlijk en gelijkmatiger maken.

4. Is het niet eens met het bestaan ​​van sociale klassen

Deel Tweet Tweet

Voor een anarchist betekent het bestaan ​​van sociale klassen al een domeinrelatie waarbij sommige klassen superieur zijn aan anderen.

De verdeling van de maatschappij in sociale klassen leidt uiteindelijk tot het opleggen van een organisatie van het leven die de belangen van een minderheid begunstigt ten koste van de belangen van de meerderheid.

Deze logica is volledig in tegenspraak met het anarchistische ideaal, dat stelt dat de maatschappij gelijk en rechtvaardig moet zijn.

Voor een anarchistische persoon moet iedereen dezelfde rechten hebben.

5. Het is tegen kapitalisme

Deel Tweet Tweet

Anarchisten zijn tegen kapitalisme, want twee van de belangrijkste kapitalistische kenmerken zijn privébezit en loonarbeid .

Voor loonarbeid zal er onvermijdelijk een privé-eigendom zijn waaraan de arbeiders zullen worden gehecht.

Dientengevolge zal er een relatie zijn van ondergeschiktheid en arbeidshiërarchie, die ingaat tegen alles wat anarchisten verdedigen.

Meer informatie over Anarchie en Anarchisme.

Populaire Categorieën

Top