Aanbevolen, 2020

Editor'S Choice

Definitie ontologische

Wat Ontologisch betekent:

Ontologisch is een bijvoeglijk naamwoord dat alles definieert wat de ontologie betreft, dat wil zeggen dat de aard van realiteit en bestaan ​​onderzoekt.

Er wordt gezegd dat iets ontologisch is wanneer het, vanuit filosofisch oogpunt, kwesties in verband met het zijn behandelt. Het adjectief kan dus verwijzen naar affirmaties, vragen, kenmerken, enz.

Voorbeelden :

"De aard en plaats van bewustzijn kennen in de fysieke wereld is een fundamentele ontologische vraag ..."

"Het is noodzakelijk om het ontologische karakter van het werk te evalueren om de relatie tussen werk en opleiding te begrijpen."

De term is gerelateerd aan de ontologie, van het Griekse ontos, wat 'zijn' en logos betekent, wat 'studeren' betekent. Het woord verwijst naar het gebied van de metafysica dat de aard van het bestaan ​​en de werkelijkheid zelf bestudeert, maar wordt ook gebruikt in de rechtsfilosofie en de informatica.

Om beter te begrijpen, lees meer over ontologie.

Ontologisch, deontologisch en epistemologisch

De termen ontologisch, deontologisch en epistemologisch, omdat ze verband houden met takken van de filosofie, worden vaak in dezelfde context aangetroffen. Houd er dus rekening mee dat:

  • ontologisch : ontologie, tak van filosofie die het wezen bestudeert.
  • deontologisch : gerelateerd aan deontologie, tak van filosofie die de moraliteit van acties bestudeert op basis van opgelegde regels.
  • epistemologisch : ten opzichte van de epistemologie, tak van de filosofie die de relatie bestudeert tussen geloof en kennis.

Ontologisch argument

Het "ontologische argument" of "ontologisch bewijs" is het argument dat de ontologie gebruikt om het bestaan ​​van God te verdedigen. Het eerste en bekendste ontologische argument wordt toegeschreven aan de theoloog Anselmus van Canterbury, die bedacht dat als het idee van een perfecte God zelfs aanwezig is in de geest van mensen die niet in hun bestaan ​​geloven, God ook in werkelijkheid moet bestaan.

Het ontologische argument is a priori redenering, dat wil zeggen, dat niet op basis van ervaring is geverifieerd.

Ontologische filosofen

De geboorte van de ontologie vond plaats in het oude Griekenland (zelfs als het nog niet zo werd genoemd) en wordt gedeeltelijk verward met de geboorte van de filosofie zelf. Veel geleerden geloven dat ontologische reflecties zijn begonnen met Parmenides in zijn gedicht 'Over de natuur en zijn duurzaamheid', waarin hij de aard van het zijn en de werkelijkheid benadert.

Na Parmenides hebben ontelbare filosofen ook met het onderwerp te maken gehad. Een van de belangrijkste zijn:

St. Thomas van Aquino

Hij combineerde de Aristotelische filosofie met de idealen van het christendom die aanleiding gaven tot het zogenaamde 'Thomisme'. Als een van zijn belangrijkste ontologische reflecties begreep Thomas de essentie van het zijn als iets dat wordt toegestaan ​​door een zuivere en complete God, die de basis is van alle dingen.

Descartes

Beschouwd als de eerste moderne filosoof, concludeerde Descartes dat de twijfel aan zijn bestaan ​​voldoende was om het te bewijzen, resulterend in de beroemde uitdrukking "Ik denk, daarom ben ik."

Spinoza

Spinoza begreep dat God en de Natuur in feite een enkele entiteit zijn die is samengesteld uit oneindige attributen en dat gedachte en materie de enige elementen in deze reeks zijn die voor ons waarneembaar zijn.

Kant

Voor Kant is het onmogelijk om toegang te krijgen tot God en de werkelijkheid zelf zoals die is, omdat de menselijke rede principes op basis van ervaring gebruikt. Dus, Kant begreep dat alle verschijnselen worden gereguleerd door de manier waarop de geest ze interpreteert.

Hegel

Hegels ontologie trachtte het idee van God als het fundament van het bestaan ​​te redden en begreep dat zowel religie als filosofie de absolute waarheid trachten te bereiken.

Vele anderen

Aangezien het onderwerp van de ontologie vaak verward wordt met het object van de filosofie, hebben veel andere filosofen op een gegeven moment opmerkingen gemaakt over de aard van het bestaan ​​en de werkelijkheid, zoals Friedrich Nietzsche, John Locke, Arthur Schopenhauer, Martin Heidegger, etc.

Populaire Categorieën

Top