Aanbevolen, 2020

Editor'S Choice

Definitie Serviceorder

Wat is een orde van dienst:

Een dienstorder (OS) is een formeel document dat is uitgegeven binnen een bedrijf waarin alle informatie met betrekking tot een door hem geleverde dienst wordt beschreven.

Wanneer een bedrijf van plan is om een ​​service uit te voeren (hetzij op verzoek van een klant, contract of door een andere oorzaak), wordt een serviceorder opgesteld met alle informatie die nodig is om de activiteit uit te voeren.

De serviceorder kan betrekking hebben op een externe service (geleverd aan een klant) of op een interne service (geleverd binnen het bedrijf zelf).

Hoe belangrijk is een serviceorder?

Omdat het alle informatie met betrekking tot de taak bevat, dient de serviceorder verschillende belangrijke doelen en werkt als:

 • interne registratie van bedrijfsactiviteiten
 • instrument voor interne productiviteitscontrole
 • boekhoudcontrole-instrument
 • gedetailleerde beschrijving van de klantenservice
 • gedetailleerde beschrijving van de dienst voor de functionarissen die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering ervan
 • ontvangstbewijs voor service

Volgorde van de dienst op het gebied van arbeidsveiligheid

De volgorde van dienstverlening is van bijzonder belang in de arbeidswetgeving. Artikel 157, II van de Consolidering van Arbeidswetten - CLT bepaalt dat:

Artikel 157 - Het is aan de bedrijven:

I - [...]

II - de werknemers via werkopdrachten instrueren welke voorzorgsmaatregelen moeten worden genomen om arbeidsongevallen of beroepsziekten te voorkomen;

Wanneer het bedrijf dus een werkorder doorgeeft aan de werknemer om uit te voeren, moet het document alle risico's van de activiteit gedetailleerd beschrijven. Bovendien moet het bedrijf alle geschikte veiligheidsvoorzieningen en -voorwaarden bieden om deze risico's te minimaliseren.

In deze context fungeert de serviceorder als een garantie dat de werknemer op de hoogte is van de arbeidsvoorwaarden en dat hij de veiligheidsvoorschriften van het bedrijf moet naleven.

Hoe een werkorder te maken

Er zijn geen absolute regels voor het opstellen van een serviceorder. Om het document echter zo goed mogelijk te kunnen gebruiken, moet het bevatten:

 • nummer van de serviceorder (omdat het een document van extreem belang is, wordt het aanbevolen dat het gemakkelijk te identificeren is)
 • volledige kwalificatie van het bedrijf en de dienstverleners
 • volledige klantkwalificatie
 • gedetailleerde beschrijving van het personeel van de service, evenals de waarde ervan
 • gedetailleerde beschrijving van de servicerisico's
 • datum van afgifte van het document
 • datum van uitvoering van de service
 • bedrijfs- en klanthandtekening

Houd er rekening mee dat de serviceorder kan verschillen afhankelijk van de aard van de activiteit, dus niet alle hierboven genoemde items zijn vereist.

Voorbeeld van werkorder

Als u het onderwerp beter wilt bekijken, bekijkt u de onderstaande werkordersjabloon:

Vergeet niet om het model hierboven aan te passen aan uw behoeften.

Populaire Categorieën

Top