Aanbevolen, 2020

Editor'S Choice

Definitie Gerelateerde zoekopdrachten

Wat is monitory actie:

De monitoire actie is een juridische actie die wordt gebruikt om verzamelingen van waarden of verplichtingen te verzamelen die zijn aangenomen en waaraan niet is voldaan. Het is gebruikelijk dat de aandelen worden gebruikt voor het verzamelen van effecten zoals cheques en promessen.

De monitoire handeling wordt omschreven in de artikelen 700 tot 702 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (CPC).

Zie het concept van monitory action in the law:

Artikel 700. Een monitoire handeling kan worden voorgesteld door een persoon die, op basis van schriftelijk bewijs zonder uitvoerbare titel, het recht heeft om van de schuldenaar te eisen dat hij in staat is om:

Wanneer kan de monitoire actie worden gebruikt?

Deze actie kan worden gebruikt in drie hoofdsituaties die zijn voorzien in het wetboek van burgerlijke rechtsvordering (CPC).

Zie wat ze zijn:

  • om een ​​schuld te incasseren (contante waarde),
  • eisen dat aan een gecombineerde of gecontracteerde verplichting wordt voldaan,
  • om kosten in rekening te brengen voor de levering van een goed.

Hoe werkt het proces?

De monitoire handeling moet worden gebruikt wanneer de schuldeiser (die gerechtigd is om te ontvangen) een titel heeft die niet rechtstreeks van de schuldenaar kan worden afgetrokken. Dit betekent dat de titel geen uitvoerende kracht heeft. Het is in die situatie dat de kredietgever de monitory-actie moet gebruiken.

Om de rechtszaak te starten (rechterlijke instantie) moet de schuldeiser een schriftelijk bewijs overleggen dat voldoende is om te bewijzen dat de verplichting van de schuldenaar bestaat. In de regel moet deze actie worden uitgevoerd in de stad van de schuldenaar thuis (gedaagde van de actie).

Zodra de actie is gestart en, als aan de vereisten is voldaan, moet de rechtbank bepalen dat de schuldenaar aan de verplichting voldoet.

De rechter maakt de vaststelling, via een bevel tot betaling of levering van een zaak, een bevelschrift genoemd . De termijn om de verplichting na te komen is 15 dagen.

Na de uitgifte van het bevel heeft de schuldenaar twee opties:

  • de betaling uitvoeren of de verplichting nakomen,
  • om tegen pandrechten te verzetten, wat de manier is om te bespreken of het bedrag of de verplichting daadwerkelijk verschuldigd is.

Als de debiteur de verplichting niet bespreekt, wordt het bevel van de rechtbank omgezet in een uitvoeringsbevel, het document dat de debiteur verplicht zijn verplichting na te komen. In dit geval wordt het bevel een gerechtelijke executoriale titel genoemd .

Wat is het voordeel van monitoracties?

Een van de voordelen van deze actie is de kortere termijn, omdat de lading die op deze manier wordt gemaakt gewoonlijk sneller eindigt dan wanneer ze in andere processen wordt uitgevoerd.

Het proces gaat sneller omdat de schuldenaar wordt opgeroepen om de betaling vóór de hoorzitting uit te voeren, in tegenstelling tot wat er gebeurt in andere processen die langer duren omdat ze vóór het einde van de actie aan andere regels van de wet moeten voldoen.

Het grote verschil tussen monitory action, vergeleken met andere rechtszaken, is dat sommige dwingende handelingen in omgekeerde volgorde worden uitgevoerd om de betaling of nakoming van de verplichting sneller te laten verlopen.

Vereiste van monitoire actie

Om een ​​persoon het recht te hebben om een ​​monitoire handeling voor te stellen, is het noodzakelijk om te voldoen aan een vereiste die is voorzien in de kunst. 700 van de CPC: hebben een (schriftelijk) bewijs van de verschuldigde verplichting of het verschuldigde bedrag.

Bijvoorbeeld: wie de schuld zal innen, moet een cheque hebben die is ondertekend door de schuldenaar.

Andere soorten schuldbewijzen worden over het algemeen niet geaccepteerd.

Zie ook de betekenissen van Proces, Oordeel en Imponatie.

Populaire Categorieën

Top