Aanbevolen, 2020

Editor'S Choice

Definitie Voorbeelden van duurzaamheid

Duurzaamheid is een concept dat het idee van duurzame ontwikkeling omvat. Met andere woorden, het betekent de mogelijkheid van economische groei en het bieden van elementaire menselijke behoeften zonder de milieuvervuiling en slijtage.

Momenteel is duurzaamheid gebaseerd op drie principes, bekend als de "Tripod of Sustainability" : sociale duurzaamheid, ecologische duurzaamheid en economische duurzaamheid.

De verschillende aspecten die deze groepen vormen, moeten in eendracht voor de samenleving handelen om een ​​duurzame ontwikkeling volledig te bereiken. Bekijk enkele voorbeelden van acties die het concept van ecologische duurzaamheid integreren.

1. Gebruik Hernieuwbare en schone energiebronnen

Deel Tweet Tweet

Traditionele energiebronnen, zoals fossiele brandstoffen (olie, kolen en aardgas), zijn uiterst vervuilend en hebben een grote negatieve impact op het milieu.

Bovendien zijn ze ook niet-hernieuwbaar, wat betekent dat hun omgekeerde aard beperkt is. Om deze reden is het onderzoeken van alternatieven die minder vervuilend en hernieuwbaar zijn een van de hoofdacties van duurzaamheidsstrategieën.

Onder de zogenaamde "schone energieën" zijn enkele van de bekendste: zonne-energie (verkregen door de zon); wind (verkregen door de kracht van de wind en die wordt weergegeven in de bovenstaande afbeelding); waterkracht (verkregen door de kracht van de wateren); geothermisch (door de hitte die op de planeet bestaat); onder andere.

Meer informatie over hernieuwbare energie en niet-hernieuwbare energie.

2. Rationalisatie en beheersing van de exploitatie van minerale hulpbronnen

Minerale energiebronnen zijn beperkt, wat betekent dat uw bestaande reserves op aarde op een dag ten einde zullen zijn. Om ervoor te zorgen dat de planeet niet wordt geconfronteerd met een ernstige energiecrisis, moet er een strategie zijn die de winning van deze bronnen controleert en verhoogt .

Het ideaal zou de totale vervanging van minerale grondstoffen door hernieuwbare energiebronnen zijn. Maar naarmate de wereld zich in dit scenario begeeft, is ijver voor de manier waarop deze vervuilende bronnen altijd worden getrokken, absoluut noodzakelijk.

De exploitatie van deze bronnen moet met de uiterste zorg gebeuren, omdat ongelukken de stabiliteit van een heel ecosysteem in gevaar kunnen brengen. Offshore booreilanden kunnen bijvoorbeeld een milieuramp veroorzaken als een mineraal in de oceaan terechtkomt.

Niet alleen de exploitatie van ertsen, maar ook andere natuurlijke grondstoffen zoals bomen, moeten op verantwoorde wijze worden gedaan.

Meer informatie over duurzaamheid.

3. Recycling van afval

Deel Tweet Tweet

Het selecteren van afval is een eenvoudig voorbeeld dat elke persoon in de praktijk kan brengen om het milieu te helpen beschermen.

Om de selectie van het te recyclen afval te vergemakkelijken, zijn kleuren gecreëerd die overeenkomen met de afgedankte materialen :

 • Groen = voor glas;
 • Blauw = voor papier en karton;
 • Rood = kunststoffen;
 • Geel = metalen;
 • Bruin = voor organisch afval;
 • Zwart = voor hout;
 • Grijs = niet-gerecycleerde materialen;
 • Wit = voor ziekenhuisafval;
 • Oranje = voor gevaarlijk afval;
 • Paars = voor radioactief afval.

Hergebruik van gerecycled afval is belangrijk om vervuiling en verspilling van grondstoffen te voorkomen, zoals bomen voor het maken van papier.

Recycling helpt ook om de economie te verplaatsen, omdat het een toename van het aantal banen kan genereren. Bovendien helpt het bedrijven om de productiekosten te verlagen.

Mensen moeten zich ervan bewust zijn dat sommige producten eeuwen of millennia duren voordat ze zijn ontbonden. Dezezelfde materialen kunnen giftig zijn en het hele ecosysteem verontreinigen waar het werd weggegooid. Batterijen en batterijen van elektronische apparaten zijn voorbeelden.

Lees meer over duurzame ontwikkeling en zie manieren om het milieu te helpen beschermen.

4. Gebruik niet-vervuilende transportmiddelen

Deel Tweet Tweet

Auto's met fossiele brandstoffen zijn grotendeels verantwoordelijk voor de vervuiling van de atmosfeer in de metropool. Het gebruik van alternatieve vervoersmiddelen, zoals fietsen of het gebruik van het openbaar vervoer, is dus een voorbeeld van samenwerking voor een duurzame groei van de gemeenschap.

De stimulans om technologieën te ontwikkelen die als een alternatief voor de huidige brandstoffen (benzine, diesel, enz.) Dienen, is een andere actie die gericht is op de duurzaamheid van het milieu. Elektrische en op zonne-energie aangedreven auto's zijn voorbeelden van deze "natuurvriendelijke" technologieën.

Veel steden, met name in ontwikkelde landen, bieden fietsverhuur . Dit is een voorbeeld van stimulering door overheid en bedrijfsleven zodat mensen hun gewoonten kunnen veranderen en groenere maatregelen kunnen nemen.

5. Rationaliseren van het verbruik van energie en water

Het vermijden van verspilling van energie en water is een individuele actie, maar het maakt het verschil in het doel van duurzaamheid.

Hiervoor zijn handelingen als het uitschakelen van elektronische gadgets wanneer ze niet in gebruik zijn, evenals gloeilampen en het zoveel mogelijk benutten van zonlicht zijn voorbeelden van hoe het mogelijk is om het energieverbruik te rationaliseren.

Als voorbeelden van individuele acties om waterverbruik te besparen en samen te werken met duurzaamheid, benadrukken we:

 • profiteer van regenwater om planten water te geven;
 • wees altijd op de hoogte van waterlekkages in de kranen en leidingen zodat ze snel kunnen worden gerepareerd;
 • sluit tikken wanneer niet in gebruik;
 • doe de douche uit terwijl je zeet.

Zie ook wat duurzaam verbruik betekent.

6. Herbebossing en verbetering van groene gebieden

Herbebossing van gebieden die zijn verwoest door ontbossing is een basishouding binnen het concept van ecologische duurzaamheid.

Het creëren van "groene zones" in grote stedelijke centra is een voorbeeld van zorg over de noodzaak om het behoud van natuurlijke ecosystemen te waarborgen.

Deze acties moeten deel uitmaken van het fundamentele openbare beleid van de regio's, waardoor het concept van de zogenaamde "duurzame steden" wordt verspreid.

Meer informatie over duurzame steden.

7. Duurzaamheidconcepten promoten en toepassen

Naast het uitvoeren van acties die bijdragen aan het behoud van het ecosysteem, is het ook belangrijk om milieueducatie te bevorderen. Dit betekent het verspreiden van het belang en de voordelen van het behoud van de natuur in de gemeenschap.

Het organiseren van lezingen, workshops en debatten over hoe mensen kleine, voor het milieu schadelijke gebruiken kunnen veranderen, is een voorbeeld van milieubewustzijn.

Meer informatie over de betekenis van milieueducatie.

Populaire Categorieën

Top