Aanbevolen, 2020

Editor'S Choice

FYI

Definitie Verschil tussen Abiogenesis en Biogenesis

Abiogenese en biogenese zijn twee theorieën van de biologie die de opkomst van levende wezens op verschillende manieren verklaren.

Het fundamentele verschil tussen hen is dat volgens de abiogenese de levende wezens zouden zijn voortgekomen uit materialen zonder leven. Biogenesis, aan de andere kant, stelt dat levende wezens uit andere gereproduceerde levende wezens komen.

Theorie van Abiogenesis

Abiogenese, ook wel Spontane Generatietheorie genoemd, definieerde dat levende wezens voortkomen uit levenloze substanties en ontbindingsprocessen.

De organische reacties van ontbinding van materie zouden de kracht hebben om levensvormen te ontketenen, wat vitale kracht werd genoemd.

Er werd bijvoorbeeld gedacht dat ratten uit vuile weefsels waren ontstaan ​​en kikkers waren afkomstig van modder in vochtige omgevingen.

Tegenwoordig is echter bekend dat deze vitale kracht in feite een chemische reactie van organische verbindingen is.

De theorie hield op te begrijpen uit de studies van de wetenschapper Franchesco Reide, die in staat was om te bewijzen dat de larven gevonden in rottend lijk niet spontaan ontstonden.

Uit een experiment met organische stof in het proces van ontbinding kon Reide aantonen dat de gevonden larven afkomstig waren van vliegende eitjes die het rottend vlees naderden.

Verdedigers van abiogenese

Aristoteles, Isaac Newton, Sint-Augustinus en René Descartes zijn voorbeelden van filosofen en onderzoekers die de theorie van abiogenese geloofden en beïnvloedden.

Meer informatie over Abiogenesis.

Theorie van Biogenesis

Biogenese ontstond na abiogenese en verklaarde de opkomst van levende wezens op de tegenovergestelde manier. Volgens deze theorie kunnen levende wezens alleen geboren worden uit het reproductieproces van andere levende wezens.

Biogenesis kwam voort uit de experimenten van de wetenschapper Louis Pasteur, die erin slaagde te bewijzen dat de spontane generatie van abiogenese niet bestond.

In zijn observatie werd bewezen dat de geboorte van levende wezens plaatsvindt vanuit de reproductie van andere reeds bestaande levende wezens. Er is echter nog steeds een kloof in de theorie, omdat biogenese niet uitlegt hoe het eerste levende wezen op aarde zou zijn ontstaan.

Biogenesis is de theorie die momenteel door de wetenschap wordt geaccepteerd om de geboorte van levende wezens te verklaren.

Meer informatie over Biogenesis.

abiogenesisbiogenese
Het leven komt voort uit materie zonder leven.Het leven komt voort uit andere levende wezens.
Wormen en bacteriën ontstaan ​​spontaan in levenloze materie.Wormen en bacteriën ontstaan ​​door de afbraak van organisch materiaal.

Populaire Categorieën

Top