Aanbevolen, 2020

Editor'S Choice

Definitie Vierkante meter

Wat is een vierkante meter:

De vierkante meter, gesymboliseerd door , is een maateenheid voor de grootte die wordt herkend door het internationale systeem van eenheden. De meting komt overeen met een vierkante meter lengte aan elke kant.

Een vierkante meter (1m2) is gelijk aan tienduizend vierkante centimeter (10.000 cm2).

Het belangrijkste gebruik van de maatregel is de berekening van de grootte van een bepaald gebied. De vierkante meter wordt veel gebruikt voor berekeningen van de grootte van omgevingen, onroerend goed of terrein.

De vierkante meter wordt ook gebruikt om het aantal mensen te berekenen dat in een omgeving past. De maximale concentratie die in aanmerking wordt genomen, is 9 personen per vierkante meter.

De vierkante meter is ook belangrijk voor de vastgoedmarkt en voor de definitie van de waarde van een onroerend goed.

De waarde die aan een eigenschap is toegewezen, houdt rekening met de vierkante meter, omdat deze maat op elke plaats een zekere waarde heeft.

De grootte van een woning, in vierkante meters, wordt gebruikt om het verschuldigde bedrag te berekenen aan de hand van de Land en Stadsbelasting (IPTU).

Meer informatie over de betekenis van IPTU.

De berekening van de vierkante meter wordt ook gebruikt om waarden in de constructie te definiëren. Volgens de site worden voor elke vierkante meter verschillende prijzen gedefinieerd.

Op dezelfde manier worden de materialen gebruikt in de constructie ook berekend door meting. Bijvoorbeeld, bakstenen, afhankelijk van het type, variëren tussen 6 en 9 eenheden per vierkante meter. De tegels, afhankelijk van het type gebruikt in de constructie, variëren meestal tussen 12 en 17 eenheden per vierkante meter.

De vierkante meter kan niet worden verward met de lineaire meter . De vierkante meter wordt gebruikt voor gebiedsberekening en de lineaire meter wordt gebruikt voor het meten van rechte gebieden zoals muren, muren en vloeren.

Hoe de vierkante meter te berekenen (m2)

Om de vierkante meter van een spatie te berekenen, moet u de maat van de breedte en lengte van het terrein of terrein weten. Zodra u deze gegevens kent, kunt u eenvoudig de waarden voor breedte en lengte vermenigvuldigen.

Voorbeeld: een land van 6 meter breed en 10 meter lang.

Om de grootte van het pand in vierkante meters te kennen, vermenigvuldigt u eenvoudig: 6 meter x 10 meter.

In dit geval heeft het land 60 vierkante meter (60 m²).

Equivalente maatregelen

Eén vierkante meter (1m²) is gelijk aan:

Millimeter (mm²)1.000.000
Centimeter (cm²)10.000
Decimeter (dm²)100
Decameter (dam²)00:01
Hectaren (hm²)0, 0001
Kilometer (km²)0.000001

Populaire Categorieën

Top