Aanbevolen, 2020

Editor'S Choice

Definitie ritme

Wat is Rhythm:

Ritme is een mannelijk zelfstandig naamwoord dat zijn oorsprong vindt in de Griekse ritmes en de regelmatige opeenvolging van de sterke en zwakke tijden in een muzikale uitdrukking aanduidt . Geeft de waarde van de noten aan, afhankelijk van de intensiteit en de tijd.

Het kan synoniem zijn met cadans (cadenced sounds) met periodieke tussenpozen.

Ritme is gekoppeld aan muziek, maar ook aan andere vormen van kunst, zoals poëzie. In het laatste geval regelt het ritme de verdeling van lange en korte lettergrepen en de herhaling van de zwakke en sterke tijden van een couplet.

Het woordritme kan ook worden gebruikt om de snelheid van iets te beschrijven. Vb: In de laatste vijf minuten heeft de atleet haar tempo verhoogd en al haar tegenstanders overtroffen.

Sommige mensen twijfelen aan de spelling van dit woord. Ze weten niet of de juiste vorm ritme, ritme of ritme is. Hoewel het wordt uitgesproken als "rítimo", is de juiste vorm ritme, zonder accent.

Muzikaal ritme

In muziek is ritme - samen met harmonie en melodie - een van de essentiële componenten van een lied.

In tegenstelling tot andere kunstvormen, zoals beeldende kunst, vindt muziek plaats binnen een tijdelijke parameter en regelt het ritme de opeenvolging van geluiden in de tijd.

Sinusritme

Sinusritme is een uitdrukking die verwijst naar het 'normale' ritme van het hart, dat wil zeggen de opeenvolging en frequentie van hartcontracties.

Het heeft deze benaming dankzij de sinusknoop, een structuur die functioneert als een natuurlijke pacemaker.

Populaire Categorieën

Top