Aanbevolen, 2020

Editor'S Choice

Definitie natuur

Wat is Wedge:

Chunk is een mannelijk zelfstandig naamwoord dat merk, zegel of karakter betekent .

In figuurlijke zin kan het ook een synoniem zijn van karakter, omvang of karakter, omdat het verwijst naar de oorsprong of het karakter van iets. Een politieke of religieuze viering is een feest dat verband houdt met deze twee gebieden.

In de context van munten is de zegel het deel dat wordt gebruikt in het technologische proces van het afdrukken van een formulier op een stuk metaal. Een stempel wordt vooral gebruikt voor het maken van munten en medailles.

Sociale kwestie

Sociale status is de uitdrukking die een activiteit aanduidt die als doel heeft het goede van een bepaalde samenleving.

persoonlijke aard

Persoonlijkheid is een uitdrukking die een specifiek kenmerk van iemands persoonlijkheid onthult.

Aanleg gok

In het kader van de navigatie is het meermerkteken een metalen onderdeel dat wordt gebruikt om de touwen te binden wanneer het vaartuig is aangekoppeld.

Populaire Categorieën

Top