Aanbevolen, 2020

Editor'S Choice

Definitie polysemie

Wat is Polysemie:

Polysemie is een begrip op het gebied van de taalwetenschap van oorsprong uit de Griekse term polysemos, wat " iets betekent met vele betekenissen ". Een polysemisch woord is een woord dat verschillende betekenissen samenbrengt.

Het woord 'kaars' is een voorbeeld van polysemie. Het kan betekenen dat je een boot bestuurt; de kaars gemaakt van was die dient om te verlichten of kan de vervoeging zijn van het werkwoord velar, wat betekent waakzaam te zijn.

De verschillende betekenisvariaties kunnen afhangen van de etymologische affiniteit van het betreffende woord, het metaforische gebruik ervan en uiteindelijk de context waarin het wordt ingevoegd, waar in de praktijk de term monosemisch wordt, waardoor communicatie wordt gewaarborgd.

Polysemie is een basiseigenschap van lexicale eenheden en een structureel taalelement. Het tegenovergestelde van polysemie is monosemie, waarbij een woord slechts één betekenis aanneemt.

Polysemie en homonymie

De verwarring tussen polysemie en homonymie komt vrij veel voor. Wanneer hetzelfde woord verschillende betekenissen heeft, bevinden we ons in de aanwezigheid van polysemie. Aan de andere kant, wanneer twee of meer woorden met verschillende oorsprong en betekenissen dezelfde spelling en fonologie hebben, worden we geconfronteerd met een homonymie.

Het woord "manga" is een geval van homonymie. Het kan een vrucht of een stukje shirt betekenen. Het is geen polysemie, omdat de verschillende betekenissen voor het woord mango verschillende oorsprongen hebben, dus sommige geleerden wijzen erop dat het woord mango meer dan één vermelding in het woordenboek zou moeten hebben.

"Letter" is een polysemisch woord. Letter kan het basiselement van het alfabet, de tekst van een nummer of de kalligrafie van een bepaald individu betekenen. In dit geval zijn de verschillende betekenissen met elkaar verbonden omdat ze verwijzen naar hetzelfde concept, dat van schrijven.

Polysemie en ambiguïteit

Polysemie en ambiguïteit hebben grote invloed op de interpretatie. In de Portugese taal kan een verklaring dubbelzinnig zijn, dat wil zeggen dat het meer dan één interpretatie bevat. Deze ambiguïteit kan optreden als gevolg van de specifieke plaatsing van een woord (bijvoorbeeld een bijwoord) in een zin. Laten we eens kijken naar de volgende zin: Mensen met een uitgebalanceerd dieet zijn vaak blij . In dit geval kunnen er twee verschillende interpretaties zijn. Mensen hebben een uitgebalanceerd eten omdat ze gelukkig of gelukkig zijn omdat ze een uitgebalanceerd dieet volgen.

Evenzo, wanneer een woord polysemisch is, kan het een persoon ertoe brengen om meer te doen dan alleen een interpretatie. Voor de juiste interpretatie is het erg belangrijk om de context te kennen waarin de zin wordt uitgesproken.

Populaire Categorieën

Top