Aanbevolen, 2020

Editor'S Choice

Definitie werkwoord

Wat is het Woord:

Werkwoord is een woord met oorsprong in het Latijnse woord " verbum ", wat " woord " betekent. In de Grammatica van de Portugese taal duidt het de klasse van woorden aan die op actie, een situatie of een verandering van staat duiden .

Werkwoorden kunnen worden verbogen in Persoon (eerste, tweede en derde), Getal (enkelvoud of meervoud), Modus (indicatief, conjunctief en imperatief), Tijd (tegenwoordige tijd, verleden tijd, verleden tijd, verleden tijd, heden, toekomst van de verleden tijd) en Stem (actief, passief of reflexief).

De werkwoorden worden geclassificeerd als Conjugation (eerst, eindigend in lucht, ten tweede, in er, third, in go ), Semantics (transitieve, intransitieve, onpersoonlijke en linking werkwoorden) en morfologie (regulier en onregelmatig, inclusief de abnormale, gebrekkige en overvloedige werkwoorden).

Transitieve en intransitieve werkwoorden

Een transitief werkwoord is een werkwoord dat de directe aanvulling, indirecte aanvulling of directe en indirecte aanvulling toelaat. In dit geval gaat de semantische inhoud van het werkwoord over op het betreffende complement.

Intransitief is de aanduiding van een werkwoord dat is geconstrueerd zonder directe of indirecte aanvulling. (bijvoorbeeld geboren worden, sterven). In dit geval gaat de semantische inhoud van het werkwoord niet over naar het complement.

Word of Life

In de religieuze context duidt de term "Woord", geschreven met een hoofdletter, het woord van God of God zelf aan, zoals geschreven in de Bijbel: "In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord het was God. " (Johannes 1: 1)

Dit woord wordt in het Nieuwe Testament gebruikt, meer concreet in het Evangelie van Johannes, om Jezus te kwalificeren, die intelligentie en wijsheid van God onthult. In sommige Bijbelvertalingen wordt Word vervangen door het woord 'Woord'.

De aanduiding van het Woord dient om de Zoon, Jezus, te beschrijven die de essentie van God heeft en deel is van de Heilige Drie-eenheid.

Populaire Categorie├źn

Top