Aanbevolen, 2020

Editor'S Choice

Definitie postcode

Wat is CEP:

CEP is het letterwoord voor postcode, gemaakt en gebruikt door het postkantoor om de routering en aflevering van de correspondentie aan de ontvangers te vergemakkelijken. De CEP is een onmisbare informatie in de correspondentie, omdat deze alle details van het adres identificeert.

In Brazilië bestaat het CEP-nummer uit acht cijfers, die het adres van de ontvanger van de correspondentie identificeren, waardoor de levering wordt vergemakkelijkt.

De CEP kan gerelateerd zijn aan een regio, een specifieke buurt of zelfs het gebouw van de ontvanger van de correspondentie. Om de oprichting van de CEP's te vergemakkelijken, verdeelde de Braziliaanse Post- en Telegraafmaatschappij Brazilië in 10 postregio's.

De postadrescode helpt bij het sorteren, routeren en distribueren van alle correspondentie of bestellingen. Elk codenummer identificeert alle adresgegevens.

Populaire Categorieën

Top