Aanbevolen, 2020

Editor'S Choice

COO

Definitie Echte ounces

Wat zijn echte Ounces:

Reële lasten zijn verplichtingen die het genot en de vervreemding van eigendom beperken, ze vertegenwoordigen rechten over iets anders. Ze zijn bezwaard met het nut van het genereren van persoonlijke kredieten ten gunste van de houder.

Reële schulden verschillen van de Reële Rechten en de feitelijke Garantieaanspraken, en hun overeenkomsten zijn wettelijk vastgelegd. Het zijn verplichtingen om periodiek of herhaaldelijk een voordeel uit te voeren, dat toekomt aan de houder van een bepaald goed en gebonden raakt aan het ding dat als garantie voor naleving zal dienen. In echte aanklachten valt de verplichting ook op de eigenaar van het ding.

Om echte pandrechten te hebben, is het noodzakelijk dat de eigenaar van het ding feitelijk een schuldenaar is, onderworpen aan een verplichting, niet alleen een eigenaar of bezitter van een bepaald goed, waarvan de waarde de schuld van anderen garandeert.

Een andere betekenis voor echte lasten is het certificaat van echte lasten, dat is alsof het de geboorteakte van een eigendom was, dit document wordt verkregen in het register van het district waar het onroerend goed zich bevindt.

Zie ook de betekenis van Inversie van de bewijslast.

Populaire Categorieën

Top