Aanbevolen, 2020

Editor'S Choice

Definitie Gewapende vrede

Wat is gewapende vrede:

Paz Armada was de uitdrukking die werd gebruikt om een periode van Europese politieke geschiedenis te beschrijven die voorafging aan de Eerste Wereldoorlog, waar sprake was van een intense wapenwedloop, toen het Triple Alliance-blok werd gevormd door Duitsland, het Oostenrijks-Hongaarse rijk en Italië en de Triple Entente, gevormd door Rusland, Frankrijk en Engeland, breidde hun oorlogszuchtige capaciteit uit.

De oorlogsindustrie heeft haar middelen verhoogd, nieuwe technologieën voor oorlog voortgebracht en bijna alle Europese naties hebben de verplichte militaire dienst aangenomen. Armed Peace (1871-1914) was erg belangrijk voor de Eerste Wereldoorlog, omdat spanningen tussen staten ertoe leidden dat ze veel van hun kapitaal spenderen aan investeringen in de wapenindustrie en de promotie van het leger, resulterend in een complex systeem van allianties waarin de naties in conflict waren, zonder oorlog te voeren, vandaar de naam van het conflict van gewapende vrede.

In al dit klimaat van spanning en agressie, zou een mogelijke oorlog tussen de grootmachten op elk moment kunnen exploderen, en hoe meer spanning er was, hoe meer de naties de productie van wapens aanmoedigden en hun legers versterkten.

Een belangrijk kenmerk van deze periode was de uitwerking van verschillende alliantieverdragen tussen landen, waar elk meer en meer sterkte probeerde te verwerven om zijn rivaal het hoofd te bieden. Een van de belangrijkste verdragen van die tijd was het Verdrag van Versailles, dat de vrede met Duitsland regelde, en verschillende clausules bevatte over veiligheid, territoriale, financiële en economische clausules.

Populaire Categorieën

Top