Aanbevolen, 2020

Editor'S Choice

ga

Definitie auditing

Wat is Audit:

Audit is een systematisch onderzoek van de activiteiten die in een bepaald bedrijf of een bepaalde sector worden uitgevoerd, en die is bedoeld om vast te stellen of ze in overeenstemming zijn met de eerder geplande en / of vastgestelde bepalingen, of deze effectief zijn geïmplementeerd en toereikend zijn.

Audit is een analytische en deskundige beoordeling die de prestaties van de boekhoudkundige verrichtingen volgt, uitgedrukt in een balans. Vaak wordt de term boekhoudkundige controle gebruikt, die wordt gebruikt om de evaluatie van een bedrijf in het boekhoudkundig landschap te beschrijven.

Professionals die deelnemen aan de controle van financiële overzichten zijn gecertificeerd en moeten zich aan strikte professionele normen houden. De belangrijkste accountantskantoren zijn onder andere Deloitte, PricewaterhouseCoopers, KPMG, Ernst & Young.

Externe en interne audit

Audits kunnen worden onderverdeeld in: externe audit en interne audit . De externe audit wordt verdeeld over verschillende managementgebieden, zoals systeemaudit, personeelscontrole, kwaliteitscontrole, audit van financiële overzichten, juridische audit, boekhoudcontrole, enz.

Het doel van interne audits is om het managementproces te evalueren in termen van aspecten als corporate governance, risicobeheer en nalevingsprocedures, om mogelijke afwijkingen en kwetsbaarheid te identificeren waaraan de organisatie onderhevig is.

Hoewel de externe auditor een professional is die van buiten wordt ingehuurd en een beperkte tijd heeft om bedrijfsproblemen op te lossen, is de interne auditor een medewerker van het bedrijf zelf, die meer tijd en kennis heeft met betrekking tot het bedrijf in kwestie.

Milieuaudit

Milieuauditing bestaat uit het onderzoeken van de normen of parameters van een bedrijf in relatie tot de interactie met de omgeving.

Dit type controle dient om na te gaan of een bedrijf voldoet aan de voorschriften van de wetgeving op het gebied van milieubescherming. In sommige gevallen kan een bedrijf de milieu- en ecologische kant vergeten om meer winst te behalen.

Ziekenhuiscontrole

In de gezondheidszorg is er een ziekenhuisaudit die kan worden toegepast in verschillende gebieden van een ziekenhuis, zoals een verpleegkundige audit bijvoorbeeld.

In deze gevallen is de audit bedoeld om te bepalen of de geleverde diensten van een kwaliteit zijn en aan de vastgestelde normen voldoen.

Auditing is een kwestie van leren en trainen, zodat iedereen die betrokken is bij patiëntenzorg de best mogelijke prestaties kan leveren.

Populaire Categorieën

Top