Aanbevolen, 2020

Editor'S Choice

Definitie psychopaat

Wat is psychopaat:

Psychopaat is een klinisch pervers persoon met een psychopathische persoonlijkheid met ernstige psychische stoornissen.

Een psychopaat is een persoon die lijdt aan een psychische stoornis, een psychopathie die hun vorm van sociale interactie beïnvloedt en zich vaak onregelmatig en asociaal gedraagt. In de breedste zin is een psychopathie een ziekte die wordt veroorzaakt door een organische anomalie in de hersenen. In enge zin is het synoniem met psychose (geestesziekte van neurologische of psychologische oorsprong).

Meestal zijn psychopaten mannelijk, maar het beïnvloedt ook vrouwen, op verschillende niveaus, hoewel met andere kenmerken en minder specifiek dan de psychopathie die mannen treft. Psychopathische ziekte wordt synoniem met de diagnose van antisociale persoonlijkheidsstoornis genoemd .

Sommige personen met mildere psychopathie hebben meestal geen traumatische geschiedenis gehad, maar de aandoening lijkt - vooral in meer ernstige gevallen, zoals sadisten en seriemoordenaars - te worden geassocieerd met een mengsel van drie belangrijke factoren: cerebrale / biologische disfuncties of neurologische trauma's, predispositie genetica en jeugdtrauma's zoals emotionele, seksuele, fysieke mishandeling, verwaarlozing, geweld, conflicten, scheiding van ouders, enz.

Over het algemeen is bij mannen de aandoening meestal duidelijker vóór de leeftijd van 15 jaar, en bij vrouwen kan het gedurende lange tijd onopgemerkt blijven, voornamelijk omdat vrouwen de neiging hebben discreter en minder impulsief te zijn dan mannen, en meestal de stoornis begeleidt beide geslachten hun hele leven lang.

Omdat sommige psychopaten seriemoordenaars zijn, bestaat de algemene fout om ervan uit te gaan dat alle psychopaten gewelddadige mensen of moordenaars zijn. Veel psychopaten zijn echter geen moordenaars. Psychopaten doen vaak alsof ze oprechte gevoelens jegens andere mensen hebben.

Gezien sommige kenmerken van psychopaten, zoals het vermogen om te manipuleren en gemakkelijk de sympathie van mensen te winnen, hebben ze vaak relevante posities waar ze macht uitoefenen.

Hoewel het een aandoening is met een moeilijke behandeling, kan psychotherapie of het voorschrijven van geneesmiddelen het klinische beeld van een psychopaat verbeteren.

Vaak verwarde psychopaat met sociopaat. Psychopaten worden geboren met kenmerken zoals impulsiviteit en afwezigheid van angst, waardoor ze risico- en risicogedrag zoeken, vaak uitmondend in antisociale attitudes, omdat ze niet in staat zijn zich correct te vestigen in sociale normen. De sociopaat daarentegen heeft een temperament wat "normaler" dan de psychopaten.

Kenmerken van een psychopaat

Een psychopaat wordt gekenmerkt door een afwijking van het karakter, afwezigheid van gevoelens, kou, ongevoeligheid voor de gevoelens van anderen, manipulatie, narcisme, egocentrisme, gebrek aan spijt en schuld voor wrede daden en onbuigzaamheid met straffen en straffen.

Weet ook welke de 5 eigenschappen zijn die het mogelijk maken om een ​​psychopaat te identificeren.

Populaire Categorieën

Top