Aanbevolen, 2020

Editor'S Choice

GPS

Definitie panne

Wat is fout:

Schade betekent schade, schade of verlies, voorkomend in apparatuur, machines, auto en etc.

Fault is een zelfstandig naamwoord dat een schade aanduidt die een materieel goed heeft geleden.

Een voorbeeld van een storing is schade aan een schip of een goed, tussen de uitweg uit de haven en de aankomst op de plaats van bestemming.

In het zeerecht is schade alle onvoorziene uitgaven die worden gedaan op basis van een dek op een schip of zijn lading, vanaf het moment van vertrek tot de haven waarin het is bedoeld, het kan ook schade zijn die naar een schip of lading wordt gebracht. Het is een term die vaak in de marine wordt gebruikt.

Etymologisch is de term "afbraak" afkomstig van de Arabische hawariya, wat "schade", "verwonding" of "beschadiging" betekent.

Breakdown Clause

Het is een clausule die voorkomt in een autoverzekering, waarbij alle geconstateerde fouten in het voertuig worden geregistreerd wanneer de verzekering wordt aangegaan of verlengd.

Ze zijn gekwalificeerd in de enquête en uitgesloten van verzekering in geval van verlies of gedeeltelijk verlies.

Meer informatie over de betekenis van sinister.

Als de schade gedurende de looptijd van de verzekering is hersteld, moet het voertuig opnieuw worden onderzocht met uitsluiting van de Breakdown-clausule.

Synoniemen van avaria

  • schade
  • storing
  • schade
  • mislukking
  • wond
  • letsel
  • onvolmaaktheid
  • laesie
  • achteruitgang

Populaire Berichten, 2020

Populaire Categorieën

Top