Aanbevolen, 2020

Editor'S Choice

Definitie bestuur

Wat is Governance:

Governance is afgeleid van de term overheid en kan afhankelijk van de aanpak verschillende interpretaties hebben. Volgens de Wereldbank is 'governance' de manier waarop macht wordt gebruikt bij het beheren van de sociale en economische middelen van een land voor ontwikkeling en het vermogen van overheden om beleid te plannen, formuleren en plannen en functies uit te voeren . '

Bestuur kan synoniem zijn met de overheid, het lichaam van soevereiniteit waar het algemene beleid van een land verantwoordelijk voor is, en is het hoogste orgaan van openbaar bestuur. Bestuur kan echter ook betrekking hebben op maatregelen van de overheid om het betreffende land te besturen.

Er zijn acht hoofdkenmerken van goed bestuur: rechtsstaat, transparantie, verantwoording, consensusgerichtheid, gelijkheid en inclusiviteit, effectiviteit en efficiëntie en verantwoordelijkheid.

Corporate Governance

Er is ook de corporate governance van bedrijven, dat is het geheel van processen, voorschriften, beslissingen, gebruiken, ideeën die laten zien op welke manier dat bedrijf of de maatschappij wordt bestuurd of beheerd.

IT-governance

IT-governance is een set van werkwijzen, standaarden die worden aangenomen door leidinggevenden, managers, technici en IT-gebruikers van een organisatie, met het doel om effectieve controles te garanderen, beveiligings- en prestatieprocessen uit te breiden.

Populaire Berichten, 2020

Populaire Categorieën

Top