Aanbevolen, 2020

Editor'S Choice

Definitie Categorische imperatief

Wat is Categorical Imperative:

De categorische imperatief is een concept van filosofie ontwikkeld door de filosoof Immanuel Kant, die stelt dat elk mens zou moeten handelen volgens morele principes.

Immanuel Kant

Voor Kant is een imperatief een plan dat indicatief is dat een bepaalde actie in de praktijk moet worden gebracht, die aan een analyse wordt onderworpen.

Het concept imperatief analyseert de motivatie die de mens ertoe brengt om te handelen in verschillende situaties van het leven.

Verschillende Kantiaanse imperatieven

Immanuel Kant verdeelde het begrip imperatief in twee delen: categorische imperatieve en hypothetische imperatief .

Categorische imperatief

De categorische imperatief heeft als kernconcept het gevoel van moraal, principes en respect.

Elke actie die in de praktijk wordt gebracht, houdt niet alleen rekening met het doel waarop het zich richt, maar ook met de manier waarop dat doel wordt bereikt.

Naast dat het fundamenteel is dat niemand schade wordt berokkend, is het belangrijk dat het gedrag van degenen die de actie uitvoeren een intrinsieke morele zorg heeft, die onafhankelijk is van straf of enig ander type van letsel.

De categorische imperatief stelt dat individuen moeten handelen in overeenstemming met wat ze zouden willen zien als universele wet, dat wil zeggen, ze zouden anderen niet moeten doen wat ze niet zouden willen dat anderen met hen doen. Vanwege dit concept van de wet werd de categorische imperatief ook aangewezen als een universele imperatief .

Voorbeeld van categorische imperatief

Rijd niet met hoge snelheid .

Merk op dat in de bovenstaande zin, het morele geweten van de persoon die de uitdrukking uitspreekt, weet dat niet op hoge snelheid rijden een plicht is; is een manier om niet iemands leven te riskeren en niet het leven van anderen, is verantwoordelijk te zijn tegenover zichzelf en tegenover de naaste.

Dit alleen is genoeg, zodat de actie om niet op hoge snelheid te rijden in praktijk wordt gebracht. Merk op dat er geen zorg is over de straf die kan worden toegepast als deze plicht niet wordt nagekomen.

Ongeacht de straf, de motivatie voor actie is de morele zorg en niet de angst voor een mogelijke boete.

Het belang van categorische imperatief

Het concept van categorische imperatief is van groot belang in het ideaal van een harmonieus leven in de samenleving, omdat het verdedigt dat alle mensen zich ethisch en moreel gedragen en handelen zonder anderen te schaden of ervan te profiteren.

De filosofie van de categorische imperatief predikt dat dit in praktijk moet worden gebracht voor een zaak van geweten en morele plicht, niet uit angst voor het ontvangen van straf als iemand op een manier is die tegengesteld is aan wat als correct wordt beschouwd.

Het grootste voordeel van het in de praktijk brengen van deze filosofie is een vreedzaam sociaal samenleven, omdat de grondregel van het dagelijks leven niet te maken heeft met anderen wat men zichzelf niet wil aandoen.

Hypothetische noodzaak

De hypothetische imperatief is een totaal tegenovergesteld concept van de categorische imperatief.

Het centrale idee van de categorische imperatief is om een ​​idee te volgen als een manier om een ​​bepaald doel te bereiken. Er is een directe relatie tussen actie en doel, dat wil zeggen, om x te bereiken, en het moet worden gedaan.

Deze imperatief wordt hypothetisch genoemd omdat de actie die nodig is om het einde te bereiken al dan niet in de praktijk kan worden gebracht, afhankelijk van de wil en de neigingen van wie deze uiteindelijk zal uitoefenen.

Het is echter niet belangrijk of dit doel de principes van moraliteit en ethiek volgt. De focus is om een ​​doel te hebben en te handelen op een manier die je zal winnen, ongeacht de omstandigheden en de rest.

Voorbeeld van hypothetisch imperatief

Als u geen boete wilt betalen, rijd dan niet met hoge snelheid.

Merk op dat in de bovenstaande zin de hoofdbekommernis van het individu de niet-betaling van de boete is.

Morele bezorgdheid voor de eigen integriteit of iemands fysieke integriteit bestaat niet. Wat hem 'voorzichtig' maakt, is de hypothese van gearresteerd te worden in plaats van het verantwoordelijkheidsgevoel.

Meer informatie over imperatief.

De Kantiaanse principes

Volgens Kant is de moraliteit van de mens niet afhankelijk van of gerelateerd aan de ervaring die hij ervaart, dat wil zeggen, het is een vermogen dat al met de mens is geboren; is aangeboren.

Zodoende kunnen alle mensen onderscheiden wat goed en fout is.

Kantiaanse ethiek is volledig gegrond in de categorische imperatief.

De Kantiaanse moraal tolereert geen houdingen en acties die worden gemotiveerd door belangen, omdat het gebaseerd is op de plicht om moreel te handelen.

Meer informatie over moraal en ethiek.

Curiosa over Immanuel Kant

Kants vader stond bekend als een man die de waarheid boven alle dingen predikte.

Het is mogelijk om vanuit zijn principes van ethiek en moraal te beseffen dat Kant direct werd beïnvloed door de ethische soberheid van zijn vader.

De filosoof zelf heeft zelfs in zijn geschrift tot uitdrukking gebracht dat er in zijn vaders huis nooit ruimte was voor iets dat zich zou verzetten tegen fatsoen en waarheid.

Populaire Categorieën

Top