Aanbevolen, 2020

Editor'S Choice

SQL

Definitie conservatisme

Wat is conservatisme:

Conservatisme (ook wel conservatisme genoemd) is een politiek en sociaal standpunt dat streeft naar het behoud van traditionele waarden, praktijken en instellingen.

In het algemeen, conservatisme waarden traditie, hiërarchie, autoriteit en eigendomsrechten. Aangezien het traditionele echter varieert naar gelang van plaats en tijd, heeft conservatisme geen vaste universele kenmerken.

Conservatisme richt zich op stabiliteit en continuïteit, in tegenstelling tot progressief of revolutionair beleid. Een conservatief persoon is dus iemand die de duurzaamheid van de status-quo of de terugkeer van de waarden van vervlogen tijden verdedigt.

Een conservatieve houding kan zich voordoen in verschillende takken van de samenleving, zoals politiek, religie, economie, enz.

Politiek conservatisme

Conservatisme houdt meestal verband met het rechtse beleid en pleit voor het behoud van privé-eigendom, persoonlijke rijkdom en individualisme.

In de politiek tracht het conservatisme geen sociale verandering te voorkomen, maar alleen die van een revolutionair karakter die ingrijpende en onmiddellijke institutionele repercussies hebben. In die zin begrijpt het politieke conservatisme dat veranderingen moeten plaatsvinden vanuit instellingen en nooit tegen hen.

Politiek conservatisme gaat ervan uit dat traditie, familie, school en religie de basis moeten zijn waardoor sociale verandering van nature en geleidelijk moet plaatsvinden.

Conservatisme en liberalisme

Conservatisme en liberalisme zijn variantconcepten die zichzelf presenteren in drie aspecten: klassiek, sociaal en economisch.

In klassieke termen is conservatisme de rechtse ideologie gekenmerkt door autoriteit, orde en traditie, zoals in de klassieke aristocratie. In het sociale aspect is conservatisme de positie die de hiërarchie verhoogt . Op economisch gebied is het conservatisme verdeeld in drie hellingen:

  • klassiek economisch conservatisme: dat bevordert de belangen van de elite in een staat
  • fiscaaleconomisch conservatisme: gericht op economisch bezuinigingsbeleid (controle van uitgaven met als doel het verkrijgen van een begrotingsevenwicht)
  • sociaaleconomisch conservatisme: dat is gericht op protectionistisch economisch beleid

Liberalisme, in de klassieke context, is de linkse ideologie die vrijheid begunstigt, zoals in de klassieke democratie. Sociaal, liberalisme bevordert gelijkheid. In de economie heeft liberalisme twee vormen:

  • klassiek economisch liberalisme: gebaseerd op totale economische vrijheid
  • sociaal-economisch liberalisme: gebaseerd op economische gelijkheid

Voorbeelden van conservatieve waarden

Hier zijn enkele voorbeelden van klassiek en sociaal conservatieve waarden:

Klassieke conservatieve waardenSociaal conservatieve waarden

Economische planning

Immigratiebeperkingen

Op klassen gebaseerde sociale hiërarchie

Weerstand tegen sociale programma's

Geen scheiding van religie en staat

Sociale hiërarchie in termen van geslacht, ras en etniciteit

protectionisme

Nadruk op nationalisme

Geen recht op een eerlijk proces

Controle over de markt

Beperkte vrijheid van meningsuiting

isolationisme

Niet-prioritering van mensenrechten

Weerstand tegen progressief beleid

Liberaal conservatisme

Liberaal conservatisme is een economische en sociale ideologie die conservatieve politieke elementen en liberale attitudes combineert.

Het liberale conservatisme belichaamt de klassieke visie van minimale staatsinterventie in de economie, die alle individuen de vrijheid biedt om deel te nemen aan de markt en rijkdom te genereren. Volgens liberaal conservatisme kunnen individuen echter niet volledig vrij zijn in andere levenssferen, een sterke staat vereisen die orde verzekert en, via sociale instellingen, het gevoel van plicht en verantwoordelijkheid van de natie ontwikkelen.

In politieke bewoordingen wordt het liberale conservatisme gezien als een centrumrechtse (of gematigd juiste) ideologie die conservatieve burgerlijke vrijheden en sociale attitudes ondersteunt, altijd gunstig voor de economie.

Herkomst van conservatisme

Conservatisme, als een manier om weerstand te bieden tegen verandering, is ontstaan ​​tijdens de sociale, politieke en economische revoluties die in de zeventiende en achttiende eeuw in Europa plaatsvonden.

De Engelse Revolutie van 1640 en de Franse Revolutie van 1789 waren verantwoordelijk voor de veranderingen in het economische wereldparadigma en de daaruit voortvloeiende overgang naar de moderne wereld. Het waren deze progressieve bewegingen die aanleiding gaven tot het kapitalisme, dat het denken en de waarden van die tijd drastisch veranderde, eerst in Europa en vervolgens in de rest van de wereld.

Als een natuurlijk gevolg van deze revoluties, ontstond de scheiding tussen conservatisme en progressisme, dat wil zeggen degenen die de handhaving van bestaande orde en politiek verdedigden en degenen die de veranderingen door revolutionaire bewegingen ondersteunden.

Als politieke ideologie wordt de oorsprong van het conservatisme vaak toegeschreven aan de politieke filosofen Richard Hooker, David Hume en vooral Edmund Burke . Burke was een van de belangrijkste critici van de Franse Revolutie en beweerde dat de veranderingen in de tijd de maatschappij en traditionele instellingen zouden vernietigen. Later werd hij bekend als de 'vader van het liberale conservatisme' omdat hij idealen had die in tegenspraak waren met die van de Britse Conservatieve Partij.

Conservatisme in Brazilië

In Brazilië is conservatisme nauw verbonden met rechtse politieke partijen, hoewel maar heel weinig partijen conservatieven beweren.

De eerste vorm van conservatisme in Brazilië vond plaats via de Conservatieve Partij, gesticht rond 1836 met het voorstel om de integriteit van het land te beschermen, en doofde met de oprichting van de republiek van 1889.

Momenteel verdedigt het Braziliaanse conservatisme de versterking van traditionele instellingen zoals familie, religie en school, evenals de valorisatie van de idealen van hiërarchie en autoriteit. Gezien het feit dat er geen bijzonder conservatieve partijen zijn, is het conservatisme in Brazilië waarneembaar door politici zoals Jair Bolsonaro, Silas Malafia of andere leden van de evangelische groep.

Populaire Categorieën

Top