Aanbevolen, 2020

Editor'S Choice

Definitie Betekenis van de kwantumfysica

Wat is kwantumfysica:

Kwantumfysica is een theoretische tak van de wetenschap die alle verschijnselen bestudeert die voorkomen met atomaire en subatomaire deeltjes, dat wil zeggen die gelijk zijn aan of kleiner zijn dan atomen, zoals bijvoorbeeld elektronen, protonen, moleculen en fotonen.

Al deze microdeeltjes kunnen niet worden bestudeerd vanuit het oogpunt van de klassieke fysica, omdat ze niet worden beïnvloed door de wetten waaruit ze bestaan, zoals de zwaartekracht, de wet van traagheid, actie en reactie, enzovoort.

In tegenstelling tot de klassieke fysica, wordt de kwantumfysica geclassificeerd als 'niet-intuïtief', wat betekent dat in dit vakgebied bepaalde dingen waar zijn, zelfs als ze niet intuïtief lijken. In feite, omdat het als niet-intuïtief wordt beschouwd, werd de kwantumfysica bekend als een 'valse theorie '.

Deze revolutionaire theorie van de moderne fysica, ook wel quantummechanica genoemd, ontstond in de eerste jaren van de twintigste eeuw, met fysicus Max Planck (1858-1947) een van de pioniers in het ontwikkelen van zijn basisprincipes, klassieke natuurkunde. Planck was bijvoorbeeld verantwoordelijk voor de creatie van de "Planck-constante" (E = hv).

Het was echter Albert Einstein, de maker van de relativiteitstheorie, die Planck's kwantumvergelijking (Latijnse woord voor "kwantiteit") voor de eerste keer doopte. Quantum is een verwijzing naar de fysieke gebeurtenis van kwantisering, die bestaat uit de onmiddellijke verandering van elektronen die een minimumniveau van energie bevatten naar een hogere, indien verwarmd.

Hoewel de theorie van de kwantumfysica gericht is op microscopische fenomenen, worden ze weerspiegeld in alle macroscopische aspecten, omdat alle dingen in het universum zijn gemaakt van moleculen, atomen en andere subatomaire deeltjes.

Gedurende de 20e eeuw hebben verschillende wetenschappers en natuurkundigen bijgedragen aan de ontwikkeling van de kwantumfysica, zoals: Werner Heisenberg (1901-1976), Louis de Broglie (1892-1987), Niels Bohr (1885-1962), Erwin Schrodinger (1887) - 1961), Max Born (1882 - 1970), John von Neumann (1903-1957), Richard Feynman (1918 - 1988), Wolfgang Pauli (1900-1958), onder anderen.

Vanaf dat moment werd de kwantumfysica de basistheorie van verschillende andere takken van natuurkunde en scheikunde, zoals atoomfysica, kernfysica, moleculaire fysica, kwantumchemie, deeltjesfysica, enzovoort. In feite worden de principes van de kwantumfysica ook toegepast in verschillende sectoren van menselijke kennis, waardoor niet alleen de Exact-wetenschappen maar ook filosofische stromingen een revolutie ontketenen.

Het belangrijkste verband tussen kwantumfysica en filosofische en spirituele concepten, volgens de voorstanders van deze relatie, is de toestand van het toeval en de onzekerheid van deze theorie, die zegt dat het mogelijk is om twee verschillende en gelijktijdige situaties te hebben voor een gegeven subatomair lichaam.

Dit principe werd waargenomen in de kwantumfysica van de zogenaamde "golf-deeltjes dualiteit", dat wil zeggen, wanneer een deeltje zich gedraagt ​​als een deeltje en nu als een golf, is deze verklaring totaal abnormaal in de klassieke fysica.

Uitgaande van dit idee, bijvoorbeeld, zijn er verschillende theoretische hypothesen van studie, zoals de "theorie van de verschillende werelden", die zegt dat het mogelijk is om verschillende alternatieve realiteiten te hebben voor elk individu.

Meer informatie over natuurkunde.

Kwantumfysica en spiritualiteit

Deze relatie is controversieel, omdat deze bestaat uit het debat tussen twee verschillende kernen, een die wordt gevormd door diegenen die de waarheid van de kwantuminvloed op het spirituele vlak verdedigen, en een andere die het gebruik van de kwantummechanica totaal ontkent als een manier om spiritualiteit uit te leggen.

Voor degenen die het bestaan ​​van een relatie tussen de kwantum- en spirituele fysica verdedigen, zou de kracht van het menselijke denken een grote macht kunnen uitoefenen over de individuele realiteit van elke persoon, omdat hij, met de juiste indicaties, in staat is om de wereld te veranderen naar zijn rond.

Kwantumfysica en denken

Verschillende internationaal gerenommeerde natuurkundigen relateren de principes van de kwantumfysica aan theorieën over het menselijk bewustzijn en de kracht van het denken als een 'constructor' van de werkelijkheid.

Kortom, de menselijke geest zou een diepgaand vermogen hebben om de dispositie van atomaire microdeeltjes rondom mensen te beïnvloeden, hoe ze zich gedragen en hoe ze de realiteit van elk individu construeren. Voor geleerden die in dit idee geloven, zouden de intenties van mensen de constructie van de werkelijkheid beïnvloeden.

Populaire Berichten, 2020

eer

Populaire Categorieën

Top