Aanbevolen, 2020

Editor'S Choice

Definitie Aanvullende wetgeving

Wat is een aanvullende wet:

De aanvullende wet is een wet die is ontworpen om meer informatie te geven over de manier waarop de rechten of verplichtingen (normen) die in de federale grondwet zijn vastgelegd, werken.

Aanvullende factuur

De aanvullende wet is het document dat het wetgevingsproces initieert om een ​​aanvullende wet te creëren of te wijzigen. Het wetgevingsproces is de reeks van alle fasen die nodig zijn om een ​​factuur goed te keuren, van het voorstel tot de stemmingsfase.

Wie kan een aanvullende rekening voorstellen?

Het voorstel voor een nieuwe aanvullende wet kan worden gedaan:

 • door de president van de Republiek,
 • door senatoren,
 • door de federale afgevaardigden,
 • door de afgevaardigden van de staat,
 • door de commissies van de Kamer van Afgevaardigden, de Federale Senaat en het Nationaal Congres,
 • door het federale hooggerechtshof (STF),
 • door andere rechtbanken,
 • door de procureur-generaal van de Republiek.

Burgers kunnen ook een aanvullende wet voorstellen. Wanneer het project door burgers wordt gepresenteerd, wordt het een populair initiatief genoemd.

Hoe wordt een aanvullende wet goedgekeurd?

Om een ​​aanvullende wet goed te keuren en een wet te maken, moet deze worden gestemd en goedgekeurd in de twee Huizen die het Nationale Congres vormen: het Huis van Afgevaardigden en de Federale Senaat. De goedkeuring moet plaatsvinden bij absolute meerderheid, dat wil zeggen bij de meerderheid van het totale aantal federale afgevaardigden of senatoren.

In de Senaat gebeurt de stemming in één beurt. Aangezien de senaat 81 senatoren heeft, moeten minstens 41 senatoren voor de aanvullende wet stemmen.

Al in de kamer van afgevaardigden vindt de stemming plaats in twee ploegen. Om de rekening te kunnen goedkeuren, zijn ten minste 257 stemmen voor het totaal van 513 plaatsvervangers vereist.

Wat is het verschil tussen complementair recht en gewoon recht?

Complementair recht en gewoon recht hebben enkele verschillen. Het belangrijkste kenmerk dat een gewone wet van een aanvullende wet onderscheidt, is het soort materie dat door elke wet wordt gedefinieerd. Een ander verschil is de vereiste stem om de rekening te halen.

Zaken die in de wet worden behandeld

De aanvullende wet behandelt altijd kwesties die werden gedefinieerd in de federale grondwet. Zoals de naam al zegt, is het een aanvulling op informatie over hoe een recht werkt, bijvoorbeeld.

De grondwet bepaalt dat er een recht bestaat en de aanvullende wet stelt alle andere details over de werking ervan vast. Het is de Grondwet zelf die informeert wanneer een zaak moet worden geregeld door een aanvullende wet.

De gewone wet behandelt andere aangelegenheden die niet door een aanvullende wet worden gedefinieerd. Deze zaken worden reststoffen genoemd.

Stem op goedkeuring

Wat de stemming over de goedkeuring van een wetsvoorstel betreft, is het verschil dat de aanvullende wet bij absolute meerderheid moet worden goedgekeurd door absolute meerderheid en gewoon recht.

De absolute meerderheid is de meerderheid in verhouding tot het totale aantal afgevaardigden of senatoren, zelfs de stemmen die niet aanwezig zijn in de stemming. De gewone meerderheid is echter de meerderheid van de parlementariërs die op de rekening stemmen.

Wat is belangrijk in een aanvullende wet?

Hier zijn enkele onderwerpen die moeten worden geregeld door een aanvullende wet:

 • oprichting en verdeling van federale territoria, staten en gemeenten,
 • passage van buitenlandse strijdkrachten door het grondgebied van Brazilië,
 • gevallen van onverkiesbaarheid van politici,
 • procedures voor de evaluatie van ambtenaren,
 • regels voor samenwerking tussen de Unie en de staten, het Federaal District en gemeenten,
 • functies van de vicepresident van de Republiek,
 • organisatie en werking van de strijdkrachten,
 • creatie van wetten,
 • organisatie van het openbaar ministerie en het bureau van de procureur-generaal,
 • criteria voor het innen van belastingen,
 • van het nationale financiële stelsel.

Populaire Categorieën

Top