Aanbevolen, 2020

Editor'S Choice

Definitie UNICEF

Wat is UNICEF:

UNICEF is het acroniem voor het Kinderfonds van de Verenigde Naties en is een agentschap van de Verenigde Naties. UNICEF wil kinderrechten promoten, voorzien in hun basisbehoeften en bijdragen aan hun ontwikkeling, en is aanwezig in 191 landen en gebieden over de hele wereld.

UNICEF wordt beheerst door de Rechten van het Kind en zorgt ervoor dat deze rechten permanente ethische principes en internationale gedragscodes voor kinderen worden. Het hoofdkantoor van UNICEF bevindt zich in New York, VS.

Na de Tweede Wereldoorlog waren veel kinderen in Europa, het Midden-Oosten en China wees geworden, zonder familie, zonder voedsel en meer. Vervolgens besloot een groep landen verenigd door de Verenigde Naties (VN) een fonds op te richten om deze kinderen te helpen, en sindsdien blijft de organisatie actief.

UNICEF is de enige wereldwijde organisatie die specifiek is gericht op kinderen. Het werkt rechtstreeks samen met de regeringen van de landen om ontwikkelingsprogramma's te ontwikkelen in de sectoren gezondheid, onderwijs, voeding, water en sanitaire voorzieningen en om kinderen die het slachtoffer zijn van geweld te beschermen en te beschermen.

In Brazilië is UNICEF overal in het land actief, maar de prioriteit ligt bij de regio's Noord en Noordoost, waar sociale indicatoren lager zijn. Om de meest kansarme kinderen te ondersteunen ondersteunt UNICEF projecten van verschillende instellingen in heel Brazilië.

Populaire Categorieën

Top