Aanbevolen, 2020

Editor'S Choice

Definitie nauwkeurig onderzoek

Wat is Scrutiny:

Controle is het proces van hoe de uitoefening van de stemming plaatsvindt. Het kan ook een verkiezingsprocedure worden genoemd.

Dit proces wordt geregeld door artikel 14 van de federale grondwet en alle procedures die volgen op de stemming kunnen dezelfde naam hebben.

Bijvoorbeeld, het proces van het plaatsen van alle stemmen in een stembus en het proces van het tellen en tellen van stemmen na het verzamelen ervan, kunnen ook stembiljetten worden genoemd.

Scrutinies kunnen geautomatiseerde of handmatige fasen hebben, die op verschillende manieren plaatsvinden, afhankelijk van de verschillende territoria en kiesstelsels.

Als het op een open manier wordt gedaan, wordt het openbare controle genoemd . Reeds wanneer het in het geheim wordt uitgevoerd, wordt het geheime stemming genoemd . In Brazilië wordt het stemproces bijvoorbeeld op een directe en geheime manier uitgevoerd.

De term toetsing kan echter ook een onderzoek of analyse kenmerken die tot in het extreme detail wordt uitgevoerd.

Het kan dan worden vervangen door synoniemen zoals : stemmen, tellen, urn, analyse, onderzoek, onderzoek, tellen en controle.

Verschil tussen onderzoek, stem en recht

Vaak gebruikt als synoniemen hebben de termen stem, stemrecht en stemming verschillende betekenissen in de praktijk.

Hoewel toetsing kenmerkend is voor de wijze waarop stemmen wordt uitgeoefend, is het stemrecht het recht van elke persoon om te stemmen en om te worden gestemd. De stemming is al de vorm om het recht op het kiesrecht uit te oefenen.

Meer informatie over stemmen en stemmen.

Populaire Categorieën

Top