Aanbevolen, 2020

Editor'S Choice

Definitie Treta

Wat is Treta:

Treta betekent bedrog, list, uitvluchten, uitvindingen . Het is een vrouwelijk zelfstandig naamwoord dat wordt uitgesproken met de gesloten "e", dat wil zeggen dat het wordt uitgesproken als "trêta".

Treta is een daad vol subtiliteit, sluwheid, berekend en uitgewerkt om de ander te misleiden, om te misleiden.

Treta is het gebruik van een list, van een leugenachtige daad, het is een uitvinding, een vloek, met als doel het verkrijgen van voordelen, het achterlaten van winst.

Treta is nog steeds de term die wordt gebruikt om de behendigheid te noemen, het verstand van een jager en de behendigheid die veel schermkandidaten uitvoeren of van plan zijn om hun tegenstander te ontwapenen of te verwonden.

De uitdrukking "gooit veel onzin" betekent dat er veel wordt bedrogen, veel wordt bedrogen.

Mutreta is een slang, afgeleid van het woord trick, dat dezelfde betekenis heeft, namelijk: vals spelen, prestatie, bedrog met sluwheid.

Populaire Categorieën

Top