Aanbevolen, 2020

Editor'S Choice

Definitie Faithful Depositary

Wat is Faithful Depositary:

Faithful Depositary is een wettelijke term die wordt gebruikt om een persoon aan te wijzen aan wie de rechter tijdens een proces een goed toevertrouwt . Het is de verantwoordelijkheid van de getrouwe bewaarder om te zorgen voor het behoud van eigendom, op straffe van gevangenisstraf, als dit niet gebeurt.

Een trouwe bewaarder is iemand die in het bezit is van een goed in de loop van een executieproces. Bijvoorbeeld: bij het financieren van een auto en het niet betalen van de gedeelten van de financiering, dient de financieel agent een rechtszaak tegen de schuldenaar in met een handhavingsactie.

Het is de schuldenaar toegestaan ​​om tijdens het proces bij de auto te blijven en deze laatste wordt de trouwe bewaarder van rechtvaardigheid en na ondertekening van de toestemming het eigendom dat in beslag is genomen te bewaren en te bewaren, totdat de rechter beveelt het rechtmatig af te leveren. Niet-naleving van het mandaat zal worden bestraft met een civiele gevangenis.

De ontrouwe bewaargever, degene die verantwoordelijk was voor de bewaring van een eigendom dat niet van hem is en dit goed laat verdwijnen of wordt gestolen. De mogelijkheid van gevangenisstraf door een ontrouwe bewaarder is geregeld in het Burgerlijk Wetboek. Hoewel het eigendom niet wordt geretourneerd, wordt de getrouwe bewaarder ontrouw en ondanks het feit dat hij door de wet is gearresteerd, wordt deze actie niet meer toegepast, op deze manier configureert de actie alleen de illegale schaamte.

Populaire Categorieën

Top