Aanbevolen, 2020

Editor'S Choice

Definitie empirie

Wat is Empirisme?

Empirisme is een filosofische beweging die gelooft in menselijke ervaringen als de enige verantwoordelijke voor het vormen van de ideeën en concepten die er zijn in de wereld.

Empirisme wordt gekenmerkt door wetenschappelijke kennis, wanneer wijsheid wordt verworven door percepties; door de oorsprong van ideeën, waardoor je dingen waarneemt, ongeacht hun doelen of betekenissen.

Empirisme bestaat uit een epistemologische theorie die aangeeft dat alle kennis een vrucht van ervaring is en daarom een ​​gevolg van de zintuigen. Ervaring bepaalt de waarde, de oorsprong en de grenzen van kennis.

De belangrijkste theoreticus van het empirisme was de Engelse filosoof John Locke (1632-1704), die het idee verdedigde dat de menselijke geest een "leeg vel" of een "tabula rasa" is, waar externe indrukken worden vastgelegd. Daarom erkent het niet het bestaan ​​van natuurlijke ideeën, noch van universele kennis.

Als een theorie die zich tegen Rationalisme verzet, bekritiseert empirie de metafysica en concepten zoals oorzaak en substantie. Dat wil zeggen, het hele proces van kennen, weten en handelen wordt geleerd door ervaring, door vallen en opstaan.

Etymologisch heeft deze term een ​​dubbele oorsprong. Het woord kan ontstaan ​​zijn uit het Latijn en ook uit een Griekse uitdrukking, afgeleid van een specifieker gebruik, gebruikt om artsen aan te stellen die vaardigheden en kennis van praktische ervaringen bezitten en niet van de instructie van de theorie.

Naast John Locke waren er verschillende andere prominente auteurs bij de vorming van het concept van empirie, zoals Francis Bacon, David Hume en John Stuart Mill.

Momenteel staat logisch empirisme bekend als neopositivisme, gecreëerd door de cirkel van Wenen. Binnen het empirisme zijn er drie empirische lijnen: het integrale, het gematigde en het wetenschappelijke.

In de wetenschap wordt empirisme gebruikt wanneer we spreken van de traditionele wetenschappelijke methode, die voortkomt uit filosofisch empirisme, die stelt dat wetenschappelijke theorieën gebaseerd moeten zijn op de waarneming van de wereld in plaats van op intuïtie of geloof zoals het was.

Empirisme en rationalisme

Empirisme en rationalisme zijn twee tegengestelde filosofische stromingen.

Rationalisme behandelt het onderwerp van kennis uit de exacte wetenschappen, terwijl Empiricisme meer belang hecht aan de experimentele wetenschappen.

Volgens Rationalisme wordt kennis verkregen door goed gebruik te maken van de rede, niet van de zintuigen, omdat de informatie verkregen door de zintuigen verkeerd kan zijn, omdat het mogelijk is om te misleiden wat er wordt gehoord of gezien.

Leer meer over de betekenis van Rationalisme.

Empirisme en inatisme

Inatisme is een ketting van filosofisch denken die totaal tegengesteld is aan die van het Empirisme.

Inatisme gelooft dat kennis aangeboren is voor de mens, dat wil zeggen dat individuen al met bepaalde kennis zijn geboren .

Gedurende het hele leven echter geloven de Inatistas dat individuen stimuli moeten ontvangen zodat alle bestaande kennis zich kan ontwikkelen.

Kennis zou van generatie op generatie door erfelijkheid worden overgedragen.

Leer meer over de betekenis van Inatism.

Empirisme en Verlichting

De Verlichting, ook wel het 'tijdperk van de lichten' genoemd, was een periode van transformatie in de sociale structuur, vooral in Europa, waar thema's draaiden rond vrijheid, vooruitgang en de mens.

In tegenstelling tot het empirisme, hechtte de Verlichting veel waarde aan de rede en probeerde ze altijd haar kracht te mobiliseren.

Lees meer over de betekenis van de Verlichting.

Empirisme en kritiek

Kritiek is een filosofische stroming die redenering aangeeft als essentieel om kennis te bereiken, en het gebruik van de zintuigen is niet nodig.

Immanuel Kant, de maker van de kritiek, gebruikte deze filosofie om een ​​gemeenschappelijk punt te brengen tussen empirisme en rationalisme.

Kant stelt dat gevoeligheid en begrip twee belangrijke faculteiten zijn in het bereiken van kennis, en de informatie die door de zintuigen wordt gevangen, zal door de rede worden gemodelleerd.

Populaire Berichten, 2020

Populaire Categorieën

Top