Aanbevolen, 2020

Editor'S Choice

ja

CVV

Definitie voorbijganger

Wat is voorbijgaand:

Passerby is een adjectief dat passagier of niet-duurzaam betekent . Komt overeen met de uitdrukking niet veel tijd op één plaats doorbrengen en verwijst ook naar degene die langs een plaats loopt.

Het kan ook de periode betekenen die de passage of tijdsduur tussen een oorzaak en het daaruit voortvloeiende effect omvat.

Het woord kan ook een betekenis hebben die is gerelateerd aan sporen of sporen. In deze zin betekent de uitdrukking voorbijgaand dat er geen sporen zijn.

De oorsprong van de term is van het Latijnse transeuns wat "overgaan" betekent. Omdat de gebruikte context synoniem kan zijn met voorbijgaand: voorbijgaand, tijdelijk, tijdelijk, transitief, kortstondig, transitief, voetganger en wandelaar.

Ze kunnen antoniemen zijn: duurzaam, permanent, langdurig, constant, tijdrovend, stabiel en eeuwig.

Voorbeelden:

"De verloren portemonnee is gevonden door een voorbijganger."

"Het verkeer was ongeorganiseerd en de voorbijganger was overreden."

Passagierscriminaliteit en voorbijgangers overval

De term passant heeft ook een juridische betekenis, die wordt gebruikt in het strafrecht.

Een misdaad die een passant wordt genoemd, is er een die niet bestaat of onaangetast blijft. Niet-voorbijgaande criminaliteit is een misdaad waarbij sporen achterblijven.

Diefstal of diefstal van voorbijgangers zijn misdaden van diefstal of beroving die worden gepleegd tegen mensen die te voet gaan.

Zie ook betekenissen van Diefstal en Diefstal.

Populaire Categorieën

Top