Aanbevolen, 2020

Editor'S Choice

populaire uitdrukkingen

Willekeurig

Wat is Chance: Bij toeval is het een uitdrukking in het Portugees die " willekeurig ", " zonder richting ", " zonder eerdere intentie " betekent. De goochelaar vroeg me om willekeurig een letter te kiezen. (Willekeurig) Hij was zo gek dat hij willekeurig door de straten liep

algemeen

afpersen

Wat is Achacar: Achacar is een werkwoord in de Portugese taal dat kan leiden tot afpersen , waardoor iemand ongemak of ongenoegen voelt . De term kan nog steeds worden gebruikt in de zin van ' ziek worden ' en ' ziek worden' . Grammatica is achacar een werkwoord dat kan worden geclassificeerd in verschillende vormen, zoals intransitief werkwoord, prenominaal werkwoord, direct transitief werkwoord en direct transitief werkwoordsvoorspelling

Latijnse uitdrukkingen

Adsumus

Wat is Adsumus: Adsumus is een Latijns woord dat betekent " wij zijn aanwezig ". De term komt van het werkwoord adsum wat betekent aanwezig te zijn, hier te zijn of samen te zijn. Het wordt gebruikt met de bedoeling van constante aanwezigheid en aandacht. Het woord wordt gebruikt in de zin van het tonen van gereedheid en van het bevestigen dat men alert is op gebeurtenissen

Latijnse uitdrukkingen

Pacta sunt servanda

Wat is Pacta sunt servanda: Pacta sunt servanda is het beginsel van dwingend recht dat betrekking heeft op contracten tussen twee of meer partijen. Het bestaat uit het idee dat moet worden voldaan aan hetgeen in het contract is vastgelegd en door de partijen is ondertekend. Dit is een Latijnse uitdrukking en betekent dat "verbonden moeten worden gerespecteerd" of dat "overeenkomsten moeten worden gehandhaafd" in het Portugees

Latijnse uitdrukkingen

Erga omnes

Wat is Erga omnes: Erga omnes is een uitdrukking in het Latijn die "tegen iedereen", "tegen allen" of "ten opzichte van" betekent. Het wordt meestal gebruikt in de juridische arena om te verwijzen naar een wet of norm die van toepassing is op alle individuen (bindend effect)

Latijnse uitdrukkingen

Ad hominem

Wat is Ad hominem: Ad hominem of Argumentum ad hominem is een type denkfout die wordt gekenmerkt wanneer een persoon reageert op een argument met negatieve kritiek voor zijn auteur en niet op de gepresenteerde inhoud. Een denkfout bestaat uit een verkeerd argument, een idee dat een geldige waarheid of discours lijkt over te brengen, maar geen logische en samenhangende basis biedt

Latijnse uitdrukkingen

Sui generis

Wat is Sui generis: Sui generis is een uitdrukking in het Latijn die "van zijn eigen soort" of "van een enkele soort" betekent . Het vertegenwoordigt het idee van eenheid, zeldzaamheid en particulariteit van iets of iets. In het kader van de wet komt deze Latijnse uitdrukking vrij vaak voor in de betekenis van het melden van de singulariteit en eigenaardigheid van een bepaald ding

Latijnse uitdrukkingen

houtwol

Wat is Excelsior: Excelsior is een Latijns woord ( excélsior ) dat iets of iets betekent dat illuster , grandioos , superieur , majestueus of hoger is. Vanwege de betekenis die aan deze Latijnse term wordt toegekend, begon Excelsior te worden gebruikt als de titel van verschillende segmenten, voornamelijk werken die verband houden met literatuur, poëzie en muziek.

Latijnse uitdrukkingen

alumni

Wat is Alumni: Alumni is een Latijnse term en betekent 'alumni' . Doorgaans wordt dit woord gebruikt om te verwijzen naar afgestudeerden of bachelors in een bepaalde universitaire hogeronderwijscursus. In het Latijn is alumni de meervoudsvorm van de alumnus ('ex-student' of 'ex-student')

Latijnse uitdrukkingen

Et al

Wat is Et al: Et al is de afkorting van een uitdrukking in het Latijn die "en anderen" betekent. De reductie et al dient drie Latijnse expressies van dezelfde betekenis: et alii (meervoud mannelijk), et aliae (vrouwelijk meervoud) en et alia (neutraal). Het wordt gebruikt in bibliografische verwijzingen van academische teksten om een ​​werk aan te duiden dat vier of meer auteurs heeft. He

Latijnse uitdrukkingen

ibid

Wat is Ibid: Ibidem is de manier om een ​​werk te verwijzen dat al eerder is genoemd in die pagina van de tekst. Het is een term in het Latijn die op dezelfde plaats betekent en wordt gebruikt als bibliografische referentie in Brazilië, samen met andere Latijnse uitdrukkingen zoals idem en apud. Vol

Latijnse uitdrukkingen

Citius, Altius, Fortius

Wat is Citius, Altius, Fortius: Citius, Altius, Fortius is het officiële motto van de Olympische Spelen en betekent "sneller, luider, sterker" in de vertaling van het Latijn naar het Portugees. Deze uitdrukking werd in 1891 ontworpen door de Franse dominicaanse priester Henri Didon en werd gekozen als het Olympische motto door baron Pierre de Coubertin , oprichter van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) in 1894.

Latijnse uitdrukkingen

Ipsis verbis en ipsis litteris

Wat is Ipsis verbis en ipsis litteris: Ipsis verbis en ipsis litteris zijn Latijnse uitdrukkingen die respectievelijk "met dezelfde woorden" en "met dezelfde letters" betekenen. Beide uitdrukkingen - ipsis verbis en ipsis litteris - worden vaak gebruikt in teksten of formele verhandelingen op juridisch en academisch gebied

Latijnse uitdrukkingen

E pluribus unum

Wat is E pluribus unum: En pluribus unum is een uitdrukking in het Latijn die 'onder velen één' betekent en staat bekend als het nationale motto van de Verenigde Staten van Amerika . Als een motto zou deze uitdrukking zijn gekozen door de eerste grote commissie in 1776, in de vroege dagen van de Amerikaanse revolutie, op afspraak van Pierre Eugene du Simitiere, een prominente Amerikaanse patriot.

Latijnse uitdrukkingen

Semper fi

Wat is Semper Fi: Semper fi semper fidelis is een uitdrukking in het Latijn die 'altijd trouw' betekent in de Portugese vertaling. Deze uitdrukking staat bekend als het devies van het Korps Mariniers van de Verenigde Staten van Amerika - het Korps Mariniers van de Verenigde Staten. Voor de mariniers geeft dit motto de geest van eenheid en partnerschap weer die alle teamleden hebben in toewijding aan de Amerikaanse natie

Latijnse uitdrukkingen

In situ

Wat is in situ: In situ is een Latijnse uitdrukking die "in de plaats" of "op zijn plaats" betekent , in de letterlijke vertaling in de Portugese taal. Deze term kan in verschillende contexten worden toegepast, en komt vaker voor in de tak van de geneeskunde. Op het gebied van de biologie zou in situ bijvoorbeeld de studiemethode zijn waarin het object wordt geanalyseerd op zijn natuurlijke, gebruikelijke plaats of waar het zich ontwikkelt

Latijnse uitdrukkingen

Hors Concours

Wat is Hors Concours: Hors-concours is een uitdrukking van Franse oorsprong, wat letterlijk betekent "uit competitie" of "uit competitie" in de Portugese vertaling. Tegenwoordig wordt hors concours beschouwd als een speciale titel of prijs toegekend aan die persoonlijkheid die er zo goed in is dat er geen enkele vergelijking met andere mensen is

Latijnse uitdrukkingen

Dura lex sed lex

Wat is Dura lex sed lex: Dura lex sed lex is een uitdrukking in het Latijn, die in het Portugees vertaald betekent "de wet is moeilijk, maar het is de wet" . De betekenis van deze uitdrukking houdt verband met het idee dat, hoe hard en streng de wetten ook mogen zijn, ze wel moeten worden vervuld en hiervoor zijn veel offers vereist

Latijnse uitdrukkingen

Ipso facto

Wat is Ipso facto: Ipso feit is een uitdrukking in het Latijn, dat betekent "door het feit zelf" , "om die reden" of "dientengevolge" , in de vertaling in de Portugese taal. Momenteel wordt deze uitdrukking nog steeds op grote schaal toegepast op juridisch gebied en op het gebied van biologische wetenschappen, bijvoorbeeld

Latijnse uitdrukkingen

Alma mater

Wat is Alma mater: Alma mater is een uitdrukking in het Latijn en betekent 'moeder die feeds' of 'de moeder die voedt' , in de letterlijke vertaling in de Portugese taal. Alma mater is een veel voorkomende uitdrukking voor het aanwijzen van onderwijsinstellingen die intellectueel hun studenten vormen , zoals universiteiten, bijvoorbeeld

Latijnse uitdrukkingen

In vino veritas

Wat zit er in vino veritas: In vino veritas is een Latijnse uitdrukking die 'in wijn is waarheid' betekent, gebruikt als een spreekwoord om het gevoel van 'vrijheid' veroorzaakt door alcohol tot uitdrukking te brengen. De volledige uitdrukking van deze Latijnse uitdrukking zou in vino veritas zijn, in aqua sanitas , wat betekent "in wijn is waarheid, in water is gezondheid"

Latijnse uitdrukkingen

Veni, Vidi, Vici

Wat is Veni, Vidi, Vici: Veni, vidi, vici is een uitdrukking in het Latijn die in het Portugees betekent " ik kwam, ik zag en ik won ". Volgens de geschiedenis werd deze uitdrukking beroemd vanwege de Romeinse keizer Julius Caesar, die in 47 v. Chr. Een brief naar de Romeinse senaat stuurde waarin hij zijn overwinning op Farnese II , koning van Pontus, tijdens de slag bij Zela beschrijft

Latijnse uitdrukkingen

Carpe Noctem

Wat is Carpe Noctem: Carpe noctem is een uitdrukking in het Latijn en betekent in de letterlijke vertaling "geniet van de nacht" of "goedenavond" . Net als de beroemde uitdrukking Carpe Diem , wat 'genieten van de dag' betekent, wordt de term carpe noctem gebruikt om zoveel mogelijk van het leven en de kansen te genieten, plezier hebben zelfs 's nachts en na een vermoeiende werkdag

Latijnse uitdrukkingen

Ex positis

Wat is Expositis: Ex positis is een uitdrukking van het Latijn wat betekent " van wat is uiteengezet ", " van gevestigde dingen " of " dat wat is opgelost ". Dit is een uitdrukking die vooral in de juridische arena wordt gebruikt, als een sluitende zin na de presentatie van een reeks argumenten

Latijnse uitdrukkingen

Per se

Wat is Per se: Per se is een Latijnse uitdrukking die alleen , op zichzelf of alleen betekent . Deze uitdrukking komt vrij veel voor in filosofie en wetgeving. Vaak is het gebruik van Latijnse uitdrukkingen een teken van een geleerde persoon. In veel gevallen duidt de term "per se " op een analyse zonder rekening te houden met andere factoren

Latijnse uitdrukkingen

lato

Wat is Lato: Lato is een bijvoeglijk naamwoord met oorsprong in het Latijn, dat betekent breed , uitgestrekt , uitgebreid en uitgebreid . Dit woord dient om iets te kwalificeren dat zich uitstrekt in het fysieke, tijdelijke of intellectuele rijk. Vb: hij heeft een schat aan kennis over de Tweede Wereldoorlog

Latijnse uitdrukkingen

Carpe diem, quam minimum credula postero

Wat is Carpe diem, quam minimum credula postero: Carpe diem, quam minimum credula postero , is een uitdrukking in het Latijn en betekent " geniet vandaag en vertrouw zo weinig mogelijk in morgen ". De uitdrukking werd geschreven door Horace Flaco (65 BC-8 BC), dichter en filosoof van het oude Rome, in het boek "Odes", een van de belangrijkste werken van de universele literatuur

Latijnse uitdrukkingen

A priori

Wat is A priori: A priori is een uitdrukking die wordt gebruikt om te verwijzen naar een principe voorafgaand aan de ervaring . A priori is een bijwoordelijke plaatsbepaling van de Latijnse taal, die niet voorkomt in het woordenboek van de Portugese taal, maar zeer wordt gebruikt om aan te geven " dat wat eerder komt "

Latijnse uitdrukkingen

In Memoriam

Wat is In Memoriam: In memoriam is een uitdrukking in het Latijn die ' in het geheugen ' of ' ter herinnering ' betekent. Hij is meestal aanwezig in doodsbrieven , epitafen , citaten en gedenkplaten . Deze uitdrukking wordt vaak gezien of afgedrukt in kunstwerken en boeken als een vorm van toewijding aan iemand die is overleden

Latijnse uitdrukkingen

In loco

Wat is In loco: In loco is het een uitdrukking in het Latijn , dat betekent " in de plaats " of " in de eigen plaats " en is equivalent aan de uitdrukking in situ . Deze Latijnse bijwoordelijke zin, wordt veel gebruikt in de Portugese taal, maar wordt niet altijd correct gebruikt

Latijnse uitdrukkingen

Stricto Sensu

Wat is Stricto Sensu: Stricto sensu is een Latijnse uitdrukking die " in de strikte zin " betekent. Het wordt gebruikt om aan te geven dat een bepaalde interpretatie in strikte zin moet worden begrepen. Het is opgenomen in andere talen en studiegebieden, zoals biologie, rechten, taalkunde, semiotiek enz

Latijnse uitdrukkingen

Het ego veranderen

Wat is Alter ego: Alter ego is een substantiële plaats van oorsprong in het Latijnse " alter " (een ander) en " ego " (ik) wiens letterlijke betekenis " de andere ik " is. De term alter ego is een andere persoonlijkheid van dezelfde persoon die een vriend kan zijn of iemand in de buurt van waar totaal vertrouwen wordt geplaatst.

Latijnse uitdrukkingen

Status Quo

Wat is Status Quo: Status Quo of Status-quo is een Latijnse uitdrukking die 'huidige status' betekent . De status-quo is gerelateerd aan de toestand van feiten, situaties en dingen, ongeacht het moment. De term status-quo gaat meestal gepaard met andere woorden zoals behouden, verdedigen, wijzigen, enzovoort

Latijnse uitdrukkingen

Habeas Corpus

Wat Habeas Corpus is: Habeas corpus betekent " dat je je lichaam hebt ", en het is een originele Latijnse uitdrukking. Habeas Corpus is een wettelijke maatregel om personen te beschermen die hun vrijheid hebben geschonden , het is een recht van de burger, en het is in de Braziliaanse grondwet

Latijnse uitdrukkingen

RIP

Wat is RIP: RIP , of RIP , is het acroniem voor " Requiescat in pace " in het Latijn voor " rust in vrede " in het Portugees. RIP is een term die wordt gebruikt als een persoon sterft en meestal wordt geschreven op grafstenen van Engelssprekende landen. Het acroniem RIP heeft een vertaling in het Engels, waar de uitdrukking " Rust in vrede ", precies dezelfde betekenis heeft, rust in vrede

Latijnse uitdrukkingen

jus

Wat Jus is: Jus betekent verdienste, en komt van het Latijn jus, wat goed betekent. De term wordt meestal gebruikt in combinatie met 'doen', wat betekent dat de persoon ergens of iets moet waarmaken. Iets recht doen aan iets is verdienen, het recht hebben iets te genieten. Jus wordt veel gebruikt in de rechtswetenschappen, wanneer er wordt gezegd dat "gerechtigheid wordt gedaan", dat wil zeggen dat recht wordt gedaan, dat alleen datgene wat men verdient

Latijnse uitdrukkingen

Hic et Nunc

Wat is Hic et Nunc: Hic et Nunc is een Latijnse uitdrukking die hier en nu betekent. Hic et nunc is wanneer iemand niet bereid is om te wachten, onmiddellijk iets wil, op hetzelfde moment heeft het individu geen geduld meer. Deze uitdrukking duidt iets aan dat "nu" moet worden gerealiseerd of op het moment dat de uitdrukking wordt gezegd en verwijst naar de concrete situatie in kwestie

Latijnse uitdrukkingen

Urbi et Orbi

Wat is Urbi et Orbi: Urbi et Orbi betekent "naar de stad Rome en naar de wereld" in het Portugees, en het is een term afgeleid van het Latijn. Urbi et Orbi was de opening van Romeinse uitspraken en tegenwoordig wordt het de zegen van Pasen en Kerstmis genoemd , waar de paus het grote publiek toespreekt op het Sint Pietersplein in Italië.

Latijnse uitdrukkingen

Omnia vincit

Wat is Omnia vincit: Omnia vincit is een Latijnse term geschreven door Virgil, bekend als een van de grootste dichters van Rome en een exponent van de Latijnse literatuur, die de tradities van een natie uitdrukte. Omnia vincit betekent iemand die alles wint. Omnia vincit wordt veel gebruikt in historische teksten, maar wordt ook gebruikt met een toevoeging van andere woorden, bijvoorbeeld "Love vincit omnia" wat betekent - Liefde verovert alles

Latijnse uitdrukkingen

Curriculum Lattes

Wat is het Curriculum Lattes: Curriculum Lattes is een curriculum ontwikkeld in de normen van het Lattes Platform , beheerd door CNPq (Nationale Raad voor Wetenschappelijke en Technologische Ontwikkeling). Het Lattes-platform is het resultaat van de ervaring van CNPq bij het integreren van databases met curricula, onderzoeksgroepen en instellingen in één informatiesysteem.

Latijnse uitdrukkingen

Sine Qua Non

Wat is Sine Qua Non: Sine qua non is een adjectief-locution, van het Latijn, wat 'zonder welke niet' betekent. Het is een uitdrukking die vaak in onze woordenschat wordt gebruikt en verwijst naar een actie of toestand die onmisbaar is, wat essentieel of essentieel is. "Sine qua non" is een locutie die een clausule of voorwaarde kwalificeert zonder welke het niet mogelijk zal zijn om het geplande doel te bereiken, zonder welke een bepaald feit niet gebeurt

Latijnse uitdrukkingen

Curriculum Vitae

Wat is Curriculum Vitae: Curriculum vitae dat curriculum betekent, in het Portugees, is een term die is afgeleid van het Latijn en betekent levensloop. Curriculum kan ook worden afgekort tot CV of gewoon doorgaan. Het is een historisch document dat het educatieve en / of academische traject en de professionele ervaringen van een persoon rapporteert als een manier om hun vaardigheden en competenties te demonstreren

Populaire Categorieën

Top